Ordførere mobiliserer til støtte for frivilligsentralene!

Landets frivilligsentraler står overfor en rasering av en finansieringsordning som i de siste 30 årene har skapt en bevegelse med over 50 000 frivillige som hjelper til der hvor samfunnet trenger det mest.

Siden starten i 1990/91 har frivilligsentralene skapt en folkebevegelse av frivillighet. Frivilligsentralene har ikke en spesifikk oppgave eller målgruppe. Frivilligsentralene jobber for å skape lokalsamfunn hvor vi tar vare på hverandre, hvor samhold og samarbeid står i sentrum. 

Vi jobber for og sammen med store nasjonale og internasjonale organisasjoner, og med kommuner, og med lokale lag og foreninger. Vi hjelper unge og gamle, friske og syke. Vi er åpne for alle, uansett politisk syn, religion, legning, etnisitet eller noen av de andre mange skillelinjene i våre samfunn. Det eneste vi krever er at hos oss skal vi ta hensyn til hverandre, vi skal gjøre mot hverandre som vi ønsker gjort mot oss selv.

Frivilligsentralene har opparbeidet en enorm bredde-kompetanse og erfaring med lokal frivillighet. Nå trues alt dette ved at frivilligsentralene ikke lenger skal være et spleiselag mellom stat og kommune, nå skal kommunen betale alt. Og jo mindre kommunen er desto mindre penger skal den få til formålet.

Hvor god økonomi har din kommune? Har ditt nærmiljø råd til mindre frivillighet? 

Over 230 ordførere har skjønt at Norge trenger frivilligsentralene – til dere sier vi tusen takk for støtten! Initiativtaker Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland hos NRK.

Ønsker du å bidra? Bli med i facebookgruppe "Redd Frivilligsentralane!"
Ordføreropprop til støtte for alle landets frivilligsentraler

Alle kommuner er tjent med at frivilligheten har gode og forutsigbare rammer.
 
Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Tilskuddet går inn i kommunens rammeinntekter og inntektene fra staten gis som et tilskudd som fordeles likt per innbygger.
Det har vært en tverrpolitisk støtte i over 30 år om denne ordningen og dette har gitt en forutsigbarhet for frivilligsentraler over hele landet og i nærmest alle landets kommuner.

Hadde tilskuddet som frem til nå har blitt overført til frivilligsentralene, i sin helhet blitt overført til kommunene, hadde vi som ordførere vært mindre bekymret for frivilligheten i kommune-Norge også etter denne omleggingen. Men slik er det dessverre ikke.
 
Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og resultatet er at kommunene får ca. 37 kroner pr innbygger til å drifte frivilligsentraler på. Som et eksempel vil en kommune med 1700 innbyggere få overført i overkant av 60 000 kroner til å drifte frivilligsentral på i motsetning til dagens ordning som har gitt dem 427 000 kroner i direkte overføring til frivilligsentralen for de som har daglig leder i 100% stilling. Med andre ord, et betydelig tap!
I andre enden av skalaen, har du Oslo som med sine drøye 680 000 innbyggere, vil få økt sitt rammetilskudd til over 23 millioner, det vil si 10 millioner mer enn kommunen får i statlig driftstilskudd for sine 32 frivilligsentraler i dag.

Den nye finansieringsordningen betyr at alle kommuner med færre enn drøye 11 500 innbyggere vil komme tapende ut med den nye ordningen! 

Som ordførere kjenner vi hver dag på den verdien som frivilligheten utgjør og frivilligsentralene har vært en suksess i veldig mange kommuner i landet. Og det har vært en styrke at frivilligsentralene i hele landet har hatt en forutsigbar økonomisk ramme til sitt arbeid uavhengig av kommunens økonomi.

I en tid med svært presset kommuneøkonomi i mange kommuner er det nå en stor fare for at frivilligsentraler blir lagt ned eller får sterkt redusert aktivitet på grunn av regjeringens endring av tilskuddet til frivilligsentralene. Og dette skjer i en tid der vi som lokalpolitikere kjenner på et økende behov for bedre samarbeid med frivillig sektor for å kunne løse de utfordringene samfunnet har foran seg. 

Frivilligheten i Norge er viktig uavhengig av hvor mange innbyggere som bor i kommunene, og over hele landet gjør frivillige en fantastisk innsats for å bidra til å skape gode og inkluderende lokalsamfunn.
Som ordførere ber vi regjeringen videreføre dagens driftstilskudd til landets frivilligsentraler, for vi trenger frivilligsentraler også etter 2020.  

Signert av:

AGDER 
Jan Oddvar Skisland, ordfører Kristiansand kommune
Gro-Anita Mykjåland, ordfører Iveland kommune
Kjetil Torp, ordfører Vegårshei kommune
Gyro Heia, ordfører Birkenes kommune
Sigbjørn Åge Fossdal, ordfører Bygland kommune
Inger Lise Lund Stulien, ordfører Åseral kommune
Per Sverre Kvinlaug, ordfører Kvinesdal kommune
Bjørn Gunnar Baas, ordfører Åmli kommune
Inger Løite, ordfører Gjerstad kommune
Einar Holmer-Hoven, ordfører Lillesand kommune
Per Kristian Lunden, ordfører Risør kommune
Jan Kristensen, ordfører Lyngdal kommune
Beate Skretting, ordfører Grimstad kommune
Steinar Kyrvestad, ordfører Valle kommune
Jonny Liland, ordfører Sirdal kommune
Marianne Landaas, ordfører Tvedestrand kommune
Ove Gundersen, ordfører Froland kommune
Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal kommune
Nils Olav Larsen, ordfører Vennesla kommune
Margrethe Handeland, ordfører Hægebostad kommune
Torbjørn Klungland, ordfører Flekkefjord kommune
Svein Arne Haugen, ordfører Evje og Hornnes kommune
Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune
Arnt Abrahamsen, ordfører Farsund kommune
Jon Rolf Næss, ordfører, Bykle kommune

INNLANDET 
Anette Musdalslien, ordfører Gausdal kommune
Linda Døsen, ordfører Rendalen kommune
Marte Larsen Tønseth, ordfører Løten kommune
Haldor Ødegård, ordfører Vestre Slidre kommune
Bjørnar Tollan Jordet, ordfører Tolga kommune
Lise Selnes, ordfører Nord-Odal kommune
Ola Tore Dokken, ordfører Nordre Land kommune
Mona Murud, ordfører Alvdal kommune
Astrid Skomakerstuen Ruste, ordfører Dovre kommune
Harald Sve Bjørndal, ordfører Vågå kommune
Linda Mæhlum Robøle, ordfører Etnedal kommune
Einar Busterud, ordfører Hamar kommune
Vidar Eltun, ordfører Vang kommune 
Knut Hvithammer, ordfører Sør-Odal kommune 
Even Moen, ordfører Stor-Elvdal kommune
Merete Myhre Moen, ordfører Tynset kommune
Lillian Skjærvik, ordfører Elverum kommune
Odd Erik Holden ,ordfører Øystre Slidre kommune
Torvild Sveen, ordfører Gjøvik kommune
Arne Fossmo, ordfører Ringebu kommune
Mariann Skotte, ordfører Lesja kommune
Bjarne Eiolf Holø, ordfører Lom kommune
Eldri Siem, ordfører Sel kommune
Line Storsnes, ordfører Engerdal kommune
Marit Hougsrud, ordfører Sør-Aurdal kommune
Jon Halvor Midtmageli, ordfører Øyer kommune
Runa Finborud, ordfører Os kommune

VIKEN
Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune
Harald Tyrdal, ordfører Lunner kommune 
Oddvar Garaas, ordfører Flesberg kommune 
Tine Norman, ordfører Sigdal kommune
John-Erik Vika, ordfører Eidsvoll kommune
Paul Johan Moltzau, ordfører Hurdal kommune
Eyvind J. Schumacher, ordfører Ullensaker kommune
Knut Kvale, ordfører Øvre Eiker kommune
Solveig Vestenfor, ordfører Ål kommune
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune
Anne-Kari Holm, ordfører Halden kommune 
Hans Kristian Raanaas, ordfører Frogn kommune
Heidi Granli, ordfører Gol kommune
Anne-Grethe Larsen, ordfører Skiptvet kommune
Saxe Frøshaug, ordfører Indre Østfold kommune
Håkon Tolsby, ordfører Aremark kommune 
Anders Østensen, ordfører Gjerdrum kommune
Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører Modum kommune
Kari Anne Sand, ordfører Kongsberg kommune
Jan Gaute Bjerke, ordfører Nore og Uvdal kommune 
Sindre Martinsen-Evje, ordfører Sarpsborg kommune
Pål Rørby, ordfører Hemsedal kommune
Karoline Fjeldstad, ordfører Rakkestad kommune
Theodor Bye, ordfører Marker kommune
Morten Lafton, ordfører Jevnaker kommune
Reidar Kaabbel, ordfører Våler kommune

VESTFOLD & TELEMARK 
Are Karlsen, ordfører Horten kommune 
Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord kommune 
Erik Bringedal, ordfører Larvik kommune 
Bjørn Nordskog, ordfører Kviteseid kommune 
Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører Midt-Telemark kommune 
Gry Fuglestveit, ordfører Notodden kommune 
Jon Sanness Andersen, ordfører Færder kommune 
Kjell A Sølverød, ordfører Siljan kommune
Grunde Wegar Knudsen, ordfører Kragerø kommune
Tor Peder Lohne, ordfører Drangedal kommune
Halvor Homme, ordfører Nissedal kommune
Bengt Halvard Odden, ordfører Hjartdal kommune 
Anne Rygh Pedersen, ordfører Tønsberg kommune
Beate Marie Dahl Eide, ordfører Seljord kommune 
Trond Ballestad, ordfører Skien kommune
Jarand Felland, ordfører Tokke kommune 
Jon Rikard Kleven, ordfører Vinje kommune
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune
Steinar Bergsland, ordfører Tinn kommune

NORDLAND 
Britt Helstad, ordfører Bindal kommune
Hans Gunnar Holand, ordfører Sømna kommune
Eilif Trælnes, ordfører Brønnøy kommune
Andre Møller, ordfører Vega kommune
Torhild Haugann, ordfører Vevelstad kommune
Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune
Jan Helge Andersen, ordfører Træna kommune
Inger Monsen ordfører Rødøy kommune
Sigurd Stormo, ordfører Meløy kommune
Ivan Haugland, ordfører Leirfjord kommune
Berit Hundåla, ordfører Vefsn kommune
Ellen Schjølberg, ordfører Grane kommune
Harald Lie, ordfører Hattfjelldal kommune
Nils Olav Jenssen, ordfører Dønna kommune
Hanne Davidsen, ordfører Nesna kommune
Monika Sande, ordfører Beiarn kommune
Rune Berg, ordfører Saltdal kommune
Marlen Rendall Berg, ordfører Fauske kommune
Wibeke Aasjord Juul, ordfører Steigen kommune
Hugo Jacobsen, ordfører Lødingen kommune
Terje Bartholsen, ordfører Evenes kommune
Elisabeth Mikalsen, ordfører Røst kommune
Susan Berg Kristiansen, ordfører Værøy kommune
Trond Kroken, ordfører Flakstad kommune
Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune
Frank Johnsen, ordfører Vågan kommune
Kurt Jenssen, ordfører Hadsel kommune
John Danielsen, ordfører Øksnes kommune
Karl-Erling Nordlund, ordfører Sortland kommune
Knut A Nordmo, ordfører Andøy kommune
Lillian Rasmussen, ordfører Moskenes kommune
Britt Kristoffersen, ordfører Hamarøy kommune
Paul Asphaug, ordfører Hemnes kommune
Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune
Bjørn Magne Pedersen, ordfører Gildeskål kommune
Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune
Gisle E. Hansen, ordfører Sørfold kommune
Sture Pedersen, ordfører Bø kommune 

TROMS & FINNMARK
Monica Nielsen, ordfører Alta kommune
Ørjan Jensen, ordfører Vardø kommune
Wenche Pedersen, ordfører Vadsø kommune
Helene Berg Nilsen, ordfører Tjeldsund kommune
Anita Karlsen, ordfører Gratangen kommune
Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører Salangen kommune
Toralf Heimdal, ordfører Bardu kommune
Gunda Johansen, ordfører Balsfjord kommune
Hans Isak Olsen, ordfører Kautokeino kommune
Stein Thomassen, ordfører Loppa kommune
Bernth R. Sjursen, ordfører Måsøy kommune
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ordfører Kåfjord kommune
Alf Normann Hansen, ordfører Gamvik kommune
Rune Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger kommune
Helga Pedersen, ordfører Tana kommune
Jan Olsen, ordfører Nordkapp kommune
Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad kommune
Marianne Sivertsen Næss, ordfører Hammerfest kommune
Torbjørn Larsen, ordfører Kvæfjord kommune
Dag Sigurd Brustind, ordfører Ibestad kommune
Hege B. Myrseth Rollmoen, ordfører Lavangen kommune
Bengt-Magne Luneng, ordfører Målselv kommune
Jan-Eirik Nordahl, ordfører Sørreisa kommune
Marit A. Espenes, ordfører Dyrøy kommune
Dan Håvard Johnsen, ordfører Lyngen kommune
Ørjan Albrigtsen, ordfører Skjervøy kommune
Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune
Rolf Laupstad, ordfører Berlevåg kommune
Aina Borch, ordfører Porsanger kommune

MØRE & ROMSDAL
Bjørn-Halvor Prytz, ordførar Herøy Kommune
Ingrid Waagen, ordfører Tingvoll kommune
Svein Roksvåg, ordfører Smøla kommune      
Tove Henøen, ordfører Hustadvika kommune
Lena Landsverk Sande, ordfører Vanylven kommune
Eva Hove, ordfører Fjord kommune
Hanne-Berit Brekken, ordfører Aure kommune
Jim-Arve Røssevoll, ordfører Sula kommune
Harry Valderhaug, ordfører Giske kommune
Knut Sjømæling, ordfører Gjemnes kommune
Knut Erik Engh, ordfører Ulstein kommune
Odd J. Drotninghaug, ordfører Sykkylven kommune
Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører Averøy kommune
Margrethe Svinvik, ordfører Surnadal kommune
Bernt Brandal, ordfører Hareid kommune
Yvonne Wold, ordfører Rauma kommune

VESTLAND 
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordfører Etne kommune 
Linn Therese Erve, ordfører Sveio kommune
Aslak Lægreid, ordfører Eidfjord kommune
Knut Harald Frøland, ordfører Samnanger kommune
Anne Kristin Førde, ordfører Bremanger kommune
Trygve Skjerdal, ordfører Aurland kommune
Hilmar Høl, ordfører Årdal kommune
Torgeir Næss, ordfører Kvam kommune
Ola Teigen, ordfører Kinn kommune
Kjetil Eikefet, ordfører Modalen kommune
Leidulf Gloppestad, ordfører Gloppen kommune 
Per Atle Kjøllesdal, ordfører Stryn kommune
Petter Sortland, ordfører Høyanger kommune
Roy Egil Stadheim, ordfører Vik kommune
Per Lerøy, ordfører Austrheim kommune
Hans-Erik Ringkjøb, ordfører Voss herad
Kjetil Høgseth Felde, ordfører Fjaler kommune
Jakob Bjelland, fung. ordfører Stord kommune 
Harald Rydland, ordfører Fitjar kommune
Hallvard Oppedal, ordfører Gulen kommune 
Hege Eide Vik, ordfører Vaksdal kommune 
Sara Hamre Sekkingstad, ordfører Alver kommune

ROGALAND 
Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund kommune
Kjetil Slettebø, ordfører Bjerkreim kommune
Frode Fjeldsbø, ordfører Gjesdal kommune
Bjørn Laugaland, ordfører Hjelmeland kommune
Asbjørn Birkeland, ordfører Sauda kommune

TRØNDELAG
Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune
Arnhild Holstad, ordfører Namsos kommune
Oddbjørn Bang, Ordfører Orkland kommune
Amund Hellesø ordfører Nærøysund kommune
Vibeke Langli, ordfører Rindal kommune
Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla kommune 
John E Høvik, ordfører Osen kommune
Arve Hitterdal, ordfører Holtålen kommune
Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal kommune 
Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører Melhus kommune
Gunn I. Stokke, ordfører Skaun kommune
Ole Morten Balstad, ordfører Selbu kommune
Jens Arne Kvello, ordfører Tydal kommune
Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune 
Elisabeth Helmersen, ordfører Leka kommune
Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune
Isak V. Busch, ordfører Røros kommune
Odd Jarle Svanem, ordfører Heim kommune 
Ole Laurits Haugen, ordfører Hitra kommune 
Stian Brekkvassmo, ordfører Namsskogan kommune 
Borgny Grande, ordfører Grong kommune 
Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet kommune
Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune
Bjørnar Buhaug, ordfører Indre Fosen kommune
Trond Hoseth,  ordfører Malvik kommune
Kjersti Kjenes, ordfører Meråker kommune
Bente Estil, ordfører Lierne kommune
Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune
Ola Øie, ordfører Rennebu kommune
Hans Oskar Devik, ordfører Røyrvik kommune

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler