Rapport Spørreundersøkelse 2023; Hvordan har den nye forskriften påvirket frivilligsentralenes drift?

Vår årlige spørreundersøkelse blant frivilligsentralene handlet i 2023 om implementeringen av den nye forskriften.

Resultatene er nå klare og rapporten kan du lese her.

Rapporten viser at den nye forskriften i stor grad underbygger frivilligsentralenes arbeid, og at det for de fleste har gått relativt greit å innfri kravene. Noen av de viktige punktene fra rapporten:

  • Definering av formål har ikke medført store endringer for sentralene
  • De fleste sentraler har en rolle som bindeledd mellom kommune og frivillig sektor og de fleste ønsker også å styrke denne rollen
  • Daglige ledere føler økt press fra kommunen 
  • En av fem har endret stillingsprosenten i sentralen, og en av fire har mer enn ett årsverk
  • Fire av fem sentraler får dekket hele, nesten hele, eller mer enn minstekravet til lokal finansiering, fra kommunen

Norges Frivilligsentraler vil fortsatt følge med og evaluere den nye forskriften og sentralenes generelle situasjon, med bl.a. en ny undersøkelse i 2024. 

frivilligsentral.no/su finner du rapporter fra tidligere undersøkelser vi har gjennomført.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler