Rapportlansering: Hvordan bekjemper Frivilligsentralene ensomhet i sine lokalsamfunn?

Gjennom Helsedirektoratet har NFS fått midler til å etablere et erfaringsnettverk for å kartlegge behov, utfordringer og løsninger i frivilligsentralenes arbeid med å bekjempe ensomhet i sitt lokalsamfunn. Denne høsten har vår prosjektkoordinator Camille, besøkt 9 av de 16 sentralene som hver og især har bidratt til prosjektet. Her kan du lese rapporten som sammenfatter erfaringene fra prosjektet.

Erfaringsgrunnlaget til Prosjektet Mobilisering mot ensomhet: økt deltakelse og tverrfaglig samhandling i frivilligsentralene er nå ferdigstilt. Prosjektkoordinator Camille Oneida Charles har vært på tidenes Norges-reise, og besøkt 9 frivilligsentraler fordelt over hele landet, hvor hun virkelig har fått se bredden av det gode arbeidet som gjøres for å bekjempe ensomhet.

Klikk her for å lese rapporten Hvordan bekjemper frivilligsentralene ensomhet i sine lokalsamfunn? 

- Jeg takker de 16 frivilligsentralene som har bidratt med sin faglige kompetanse og store engasjement. Prosjektet har vært både lærerikt og spennende, og vi har jobbet oss godt gjennom temaene som prosjektet omhandler. Det har vært veldig givende å få møte så mange dyktige folk på de forskjellige sentralene, sier Camille Charles, Prosjektkoordinator i NFS.

NFS har valgt å fokusere på målgruppene Unge voksne mellom 18-29 år, og Hjemmeboende seniorer med innvandrerbakgrunn over 60 år i dette prosjektet. Dette fordi forskning og statistikk viser at disse gruppene står spesielt i fare for ensomhet. Vi vet at frivilligsentralene kan være med på å løse denne samfunnsutfordringen ved å mobilisere til aktivitet og tiltak som bekjemper ensomhet. 

Ved å skygge 9 sentraler sitt arbeid, og gjennomført dybdeintervjuer av de 16 deltakende sentralene, har vi samlet et datagrunnlag som kan være nyttig og lærerikt for alle sentraler. Erfaringsnettverket har delt verdifulle og interessante erfaringer både med hverandre og NFS. Rapporten som ferdigstilles i vinter vil forhåpentligvis hjelpe andre sentraler i å utvikle, eller styrke eksisterende tilbud, som kan virke inkluderende for disse gruppene. Den vil også fokusere på hvordan sentralene kan styrke sin posisjon som bindeledd mellom offentlig, privat og frivillig sektor, i arbeidet med mobilisering mot ensomhet. 

Som en del av prosjektet har Prosjektkoordinator Camille, besøkt følgende sentraler:  

 • Ål Frivilligsentral
 • Hjelmeland Frivilligsentral
 • Eidskog Frivilligsentral
 • Dyrøy Frivilligsentral
 • Herøy Frivilligsentral
 • Sande Frivillegsentral
 • Kleppestø Frivilligsentral
 • Herdla Frivilligsentral
 • Alstahaug Frivilligsentral. 


Prosjektet ble offisielt avsluttet med et seminar med sosial hygge og en spennende fagdag. 

Tusen takk til hele erfaringsnettverket! 

De deltakende sentralene var: 

 • Siljan Frivilligsentral
 • Hemsedal Frivilligsentral
 • Berlevåg Frivilligsentral
 • Sande Frivillegsentral
 • Herøy Frivilligsentral
 • Hjelmeland Frivilligsentral
 • Froland Frivilligsentral
 • Rennebu Frivilligsentral
 • Eidskog Frivilligsentral
 • Ål Frivilligsentral
 • Lom Frivilligsentral
 • Dyrøy Frivilligsentral
 • Rendalen Frivilligsentral
 • Iveland Frivilligsentral
 • Samnanger Frivilligsentral
 • Meråker Frivilligsentral. 


En spesiell takk til bidragsytere utenfor erfaringsnettverket: 

 • Distriktssenteret
 • Norsk Bygdeungdomslag
 • Frivilligcenter (Danmark)
 • Furuset Seniorsenter
 • Daglig leder ved Herdla Frivilligsentral 

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler