Se inspirasjon konferansen Leve hele livet i Agder

Prosjektleder i Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler har siden august 2020 deltatt i det regionale støtteapparat i Agder. Målet har vært bli bedre kjent med hvordan støtteapparatet bidrar til å støtte kommuner og hvordan vi kan samarbeide om tema Frivillighet og åpne dører for hverandre.


Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet reformen i Agder gjennomførte den 20. og 21. januar 2021 en inspirasjonssamling for kommunene i Agder. 

Målgruppen var ledere og ansatte i kommunen, politiske utvalg, frivillige  og andre. 

Målet med dagen var å inspirere til å jobbe på tvers av ulike sektorer og nivåer mot et mer aldersvennlig samfunn. 

Samlingen ble gjennomført digitalt og var gratis å delta på.

Her kan du se opptak fra samlingen:

Dag 1

20.01.21 - del 1

20.01.21 - del 2

20.01.21 - del 3

Dag 2

21.01.21 - del 1

21.01.21 - del 2

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler