Sjakk & Samfunn - online kurs i januar og februar

Sjakk & Samfunn er et landsomfattende prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund (NSF). Deres visjon er at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling.

Et spill for alle

Noe av det aller fineste med sjakk er at det er et spill som kan spilles av alle. Det er et spill som bygger bro mellom mennesker, uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, alder og nedsatt funksjonsevne.
Sjakk & Samfunn henvender seg til en rekke viktige samfunnsområder og ruller ut et nytt tilbud i halvåret. Målet er tilgjengeliggjøre sjakk for flere samt å skape møteplasser gjennom sjakkspilling.

Hvorfor sjakk?

Det er er en del forskning på sjakk og spill mer generelt.
Forskningen er på et tidlig stadium, men noe vet vi: For eksempel at organiserte fritidsaktiviteter som sjakk kan hindre ensomhet og sosial isolasjon. Sjakk er en god sosial aktivitet som åpner opp for å bli kjent med hverandre.

Gratis online kurs

Sjakk & Samfunn og Mental Helse Norge arrangerer gratis online kursrekker i sjakk i alle Norges fylker fra slutten av januar til midten av februar.

Dette er en unik mulighet til å lære om sjakk på en morsom måte og til å bli kjent med andre gjennom sjakkspilling.

Det vil være mulig å stille spørsmål underveis, og vi vil strebe etter å skape en inkluderende og fin atmosfære der alle kan få komme med innspill underveis om man ønsker det. Du trenger ikke å ha spilt sjakk før for å være med på kurset 

Klikk her for påmelding til kurs

Har deres organisasjon lyst til å starte med sjakk? Se her for mer inspirasjon.
For mer informasjon og kontaktinfo - Sjakk & Samfunn.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler