Statsbudsjettet 2020 - Pressemelding fra Norges Frivilligsentraler

Skuffende og urealistisk

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjonen til landets 462 frivilligsentraler. NFS jobber for å styrke frivilligsentralenes arbeide gjennom å tilby kompetanseheving, digitalisering og samarbeid på tvers av landsdekkende ideelle organisasjoner. NFS er i dag drevet av en daglig leder i full stilling, og driften er i sin helhet dekket av kontingent fra medlemmene. 

Frivilligsentralene i Norge finnes i dag i 352 kommuner. De har gjennom de siste tretti årene bygd opp en unik kompetanse på lokal frivillighet. Sentralene organiserer over 50 000 frivillige hvorav flesteparten gir sin tid til aktiviteter og tiltak som er rettet mot barn, ungdom og eldre, uavhengig av etnisitet, kjønn og andre tradisjonelle skillelinjer. Sentralene er åpne for alle, og er Norges fremste på å utvikle lokale løsninger på nasjonale utfordringer, i samarbeide med både lokale og landsdekkende organisasjoner samt kommunene.

Regjeringen lovet i 2016 å trappe opp tilskuddet i en periode frem til 2021 hvor kommunene skal få det hele ansvaret. Dette løftet er bare delvis innfridd. Årets tilskudd (som fjorårets) øker i tråd med lønns- og prisvekst, men representerer ingen mulighet for styrking og videreutvikling av sentralene.

I årets budsjett stadfester regjeringen at tilskuddet fra 2021 skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd etter ordinære kriterier (innbyggertilskudd) fra 2021. Dette vil medføre et kutt i frivilligheten i over halvparten av norske kommuner, og det er de minste som får svi mest. 

Hvis velferdssamfunnet skal bestå, må vi legge ressurser der hvor lokalsamfunnet mobiliseres - det er i stor grad landets frivilligsentraler og alle de lokale organisasjoner, lag og foreninger som jobber sammen med oss.  

Norges Frivilligsentraler har i år blitt tilgodesett med en million på statsbudsjettet. Dette er vi selvfølgelig glade for, og vi ser frem til å gå i dialog med departementet og regjeringen. Dette sagt mener NFS det er helt urealistisk å tro at vi med dette skal klare å løfte Leve Hele Livet inn i kommunene. Vi har de tre siste årene redegjort for Stortinget hva vi kan gjøre og hva det vil koste. Sentralenes evne til å skape og gjennomføre tiltak i tråd med visjonene i Leve Hele Livet meldingen, er i meldingen selv godt dokumentert. Frivilligsentralene står for en rekke av tiltakene regjeringen ønsker å spre rundt i kommune Norge. For å få til dette kreves en digitalisering som både forenkler sentralenes drift og som gjør det mulig å bevare den kompetansen og erfaringen vi hver dag tilegner oss. Dette er et omfattende arbeide som krever reell økonomisk støtte fra Stortinget. 

Frivilligsentralene i Norge har kompetansen og vi har viljen til å gjøre den jobben Norge trenger for å bygge det nye velferdssamfunnet, men vi klarer det ikke uten Stortingets støtte - en støtte som har brakt oss dit vi er i dag, men nå står i fare for å forsvinne, og med den tretti års arbeide med å bygge et samfunn hvor vi tar vare på hverandre, der vi bor og der vi lever. 

Vi vet at frivilligsentralene er viktige for stortingsrepresentantene fra alle de politiske partiene, og at Stortinget ønsker at frivilligsentralene skal bestå. Støtten har blitt skapt gjennom lokal innsats, handlingskraft og hjerterom som synes helt ned til Løvebakken. Frivilligsentralene er en suksess bygd på tillit og samarbeide mellom Stortinget, kommunene og lokalsamfunnene, som er grobunnen for all frivillighet. 

Vi ber Stortinget om å fortsette sin støtte til frivilligsentralene slik at vi kan fortsette å gjøre det vi er best på - skape, utvikle og tilrettelegge for frivillighet der hvor vi trenger den mest. 

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Styreleder Arvid Askø 481 11 143 / arvid@norgesfrivilligsentraler.no
eller
Politisk talsperson Espen Watne Andresen 926 62 477 / espen@norgesfrivilligsentraler.no

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler