Statsbudsjettet 2021

Norges Frivilligsentraler er godt fornøyd med komiteens innstilling til post 60 Tilskudd til frivilligsentraler.

Komiteen peker i tekstdelen på at frivilligsentralene gjennom 30 år har utviklet seg til en sentral og viktig del av landets frivillighet. Komiteen ønsker å opprettholde det gode vedtaket fra 17. Juni 2020 om øremerkede tilskudd, og de går lenger ved å peke på behovet for forutsigbarhet for sentralene, og behovet for å få kommunene til å forplikte seg til å være med på finansieringen. 

Norges Frivilligsentraler nevnes spesifikt både med tanke på naturlig å skulle bidra i en eventuell evaluering av ordningen, og at det bør vurderes å gi oss tilskudd til drift i 2022 for å kunne utløse et stort potensial slik at digitalisering og kompetanseheving i frivilligsentralene kan videreføres.

Komiteen gir med dette en stor honnør til den store og viktige betydningen frivilligsentralene har i landet. 

Stortingets flertall har nå vedtatt post 60 på neste års statsbudsjett.

Og Norges Frivilligsentraler sier tusen takk til partiene på Stortinget i denne omgang, for at sentralene nå er sikret øremerkede tilskudd, igjen via kulturbudsjettet, og også for at noen ville avsette mer i statsbudsjettet 2021 slik at både vi og noen av de 44 kommunene som ikke har frivilligsentral også kunne fått midler neste år. Lenke til innstillingen fra komiteen - se side 62-63 i dokumentet.

Vi i interesseorganisasjonen for alle landets frivilligsentraler gleder oss til å jobbe videre i 2021!

Norges Frivilligsentraler
Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn
Møte mellom mennesker

Marte Tangen - styreleder                            Arvid Askø - styremedlem

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler