Stimuleringsordningen for frivilligheten bør endres!

Regjeringen og kulturdepartementet har fulgt opp sine løfter til frivilligheten med en ordning som hjelper mange organisasjoner. Dessverre er det noen hull i ordningen som bør tettes, slik at hele frivilligsektor har økonomisk grunnlag for å fortsette med aktiviteter under pandemien. Det vil være en katastrofe både for foreningene og for alle de som bruker aktivitetene hvis tilbudene stenges på grunn av manglende driftsmidler.

Det er to punkter som bør endres:

1. Minimumsgrense på 25 000,-

Ordningen sier at hvis den koronarelaterte kostnaden og/eller frafall av inntekt er på under 25 000, omfattes den ikke av ordningen. Dette er svært uheldig da et slik beløp kan representere hele budsjettet for små lag og foreninger. Det er særdeles viktig at regjeringen støtter opp om den lokale frivilligheten – uten den stanser frivillighetsnorge.

2. Maks 60% offentlig finansiering

At organisasjoner som får driftstilskudd av stat eller kommune ikke skal omfattes av ordningen, blir helt feil. Disse organisasjonene organiserer besøkstjenester, aktivitetsvenner, handletjenester osv. Ved å utelukke disse fra ordningen river man ned deres mulighet til å bistå nå som hjelpen trengs som mest. Det er ikke mindre kostbart for en organisasjon med statsstøtte og etterleve smittevernreglene enn for andre. 


Norges Frivilligsentraler støtter Frivillighet Norges innspill til kulturdepartementet og er glade for at frivilligheten står samlet om disse kravene.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler