Stortinget må sørge for at pengene kommer frem!

Pressemelding Statsbudsjettet 2019

Frivilligsentralene har de siste tredve årene blitt en formidabel suksess takket være et enormt lokalt engasjement, bred politisk støtte fra alle partier og en spleiselagordning, hvor staten har gått inn med et driftstilskudd under forutsetning av at kommunen gjorde det samme. Dette har resultert i at vi i dag har 444 frivilligsentraler som organiserer innsatsen til over 50 000 frivillige og 2 000 frivillige årsverk.  

De to siste årene har regjeringen oppfylt sitt løfte om å øke bevilgningen til frivilligsentralene og regjeringen følger opp i år, men denne gangen kun med en marginal økning. 

Tilskuddet til frivilligsentralene blir nå utbetalt til kommunene fremfor direkte til sentralene slik som tidligere har vært praksis. Resultatet ser vi tydelig, penger forsvinner før de når frivilligheten. Over 68% av respondentene svarer i en undersøkelse at de ikke har fått hele den økningen Stortinget har bevilget. 

Når regjeringen nå for tredje året på rad øker bevilgningene til frivilligsentralene, faller det på Stortinget å sørge for at pengene kommer frem til frivilligsentralene. 

Frivillig.no - et viktig verktøy for hele frivilligheten 

Norges Frivilligsentraler registrerer at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår å kutte 3 millioner til hele frivilligsektors rekrutteringsplattform, frivillig.no. Frivilligheten får altså mindre ressurser til å rekruttere frivillige i en tid hvor alle er enige om at vi trenger mer frivillighet. Hvis vi ønsker et velferdssamfunn hvor frivilligheten spiller en sentral rolle, må både Stortinget og regjeringen akseptere at frivilligheten har et enormt potensiale, men den er ikke gratis. 

Flere nyheter

Over 30 år som frivillig – TV-aksjonen har en spesiell plass

Mange av frivilligsentraler hjelper med tv aksjonen. Her er et godt eksempel! Vil du hjelpe som frivillige under årets tv aksjon? Ta kontakt med din lokal sentral!

Systemet mellom alt

I fjor fikk vi første smakebit på frivilligsentralenes nye internsystem, InVi. Vi tok en prat med organisasjonssekretær, Gijs Mans, for å få vite litt mer, samt å snike oss til en liten titt på planene videre.

Frivilligsentralene på «Norge nå»

I midten av februar var NRK-programmet «Norge nå» i Romsdal og besøkte Nesset Frivilligsentral i Eidsvåg. Vi fikk et spennende innblikk i hverdagen hos en av våre frivilligsentraler.

Hva betyr statsbudsjettet for frivilligheten?

Mandag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Budsjettet er, som det jo alltid er, en skuffelse for noen og til stor glede for andre. Norges Frivilligsentraler registrerer at regjeringen igjen har fulgt opp sitt løfte om styrking av frivilligsentralene, men kun marginalt. Etter justering for konsumprisindeksen er økningen på 0,7 %

Økonomisk status Frivilligsentralene

Foreløpige tall fra årets spørreundersøkelse viser at den økonomiske situasjonen for frivilligsentralene i landet ikke er bedre enn i 2017. Over 2/3 av kommunene følger ikke Stortingets intensjon om styrking og videreutvikling av ordningen. Etter disse første signaler ber Norges Frivilligsentraler om en forskningsbasert evaluering rundt endringen av tilskuddet til frivilligsentralene.

2018 © Norges Frivilligsentraler