Stortinget må sørge for at pengene kommer frem!

Pressemelding Statsbudsjettet 2019

Frivilligsentralene har de siste tredve årene blitt en formidabel suksess takket være et enormt lokalt engasjement, bred politisk støtte fra alle partier og en spleiselagordning, hvor staten har gått inn med et driftstilskudd under forutsetning av at kommunen gjorde det samme. Dette har resultert i at vi i dag har 444 frivilligsentraler som organiserer innsatsen til over 50 000 frivillige og 2 000 frivillige årsverk.  

De to siste årene har regjeringen oppfylt sitt løfte om å øke bevilgningen til frivilligsentralene og regjeringen følger opp i år, men denne gangen kun med en marginal økning. 

Tilskuddet til frivilligsentralene blir nå utbetalt til kommunene fremfor direkte til sentralene slik som tidligere har vært praksis. Resultatet ser vi tydelig, penger forsvinner før de når frivilligheten. Over 68% av respondentene svarer i en undersøkelse at de ikke har fått hele den økningen Stortinget har bevilget. 

Når regjeringen nå for tredje året på rad øker bevilgningene til frivilligsentralene, faller det på Stortinget å sørge for at pengene kommer frem til frivilligsentralene. 

Frivillig.no - et viktig verktøy for hele frivilligheten 

Norges Frivilligsentraler registrerer at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår å kutte 3 millioner til hele frivilligsektors rekrutteringsplattform, frivillig.no. Frivilligheten får altså mindre ressurser til å rekruttere frivillige i en tid hvor alle er enige om at vi trenger mer frivillighet. Hvis vi ønsker et velferdssamfunn hvor frivilligheten spiller en sentral rolle, må både Stortinget og regjeringen akseptere at frivilligheten har et enormt potensiale, men den er ikke gratis. 

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler