Systemet mellom alt

I fjor fikk vi første smakebit på frivilligsentralenes nye internsystem, InVi. Vi tok en prat med organisasjonssekretær, Gijs Mans, for å få vite litt mer, samt å snike oss til en liten titt på planene videre.

– InVi skal gi sentralenes arbeid et løft. Det skal forenkle arbeidet og gi sentralene mulighet til å bruke mer tid til å utvikle og gjennomføre aktiviteter, sier Mans.

Flere moduler allerede tilgjengelig

For drøye to år siden startet arbeidet med det som i dag er frivilligsentralenes digitale internsystem. Arbeidet med det nye systemet startet nærmest umiddelbart etter etableringen av Norges Frivilligsentraler etter et ønske om en enklere nettsideløsning for sentralene. Systemet skal i tillegg være en digital løsning som skal kunne dekke behovene de ulike sentralene har.

– InVi skal bestå av forskjellige deler og systemet skal også utvikles videre de neste årene. Så en virkelig lansering av hele systemet med konkret dato kan vi egentlig ikke snakke om enda, innrømmer Mans og gir oss en rask oppsummering av hva som er tilgjengelig i systemet så langt.

– Første smakebit var før sommeren i fjor, hvor det ble mulig å dele dokumenter og nyheter med alle sentralene. Da ble det også enkelt for sentralene selv å oppdatere sine opplysninger. På høsten lanserte vi nettsideløsningen hvor sentralene enkelt kan holde sin egen nettside oppdatert, sier han. Over 250 sentraler har fått nye og moderne nettsider gjennom systemet. Mans legger til at det i begynnelsen av det nye året også ble mulig å bruke de fleste modulene for driftsdelen, blant annet egne registere for oppdrag og frivillige. 

Norges Frivilligsentraler vet nå mye mer om aktiviteten som sentralene driver med og at mange sentraler nå er i ferd med å digitalisere og effektivisere formidling av oppdrag til frivillige gjennom InVi. Og at alt dette med tilgang fra PC eller mobil kommer til samme pris som to kopper kaffe i uka (Starbucks).

Mellom alt

Samarbeidet med WIS, som er engasjert som utvikler av systemet, er godt i gang og tilbakemeldingene så langt er positive.

– Hvordan var prosessen med å finne et navn?

– Den var lang og i 3-4 måneder jobbet arbeidsgruppen med å finne et navn. Under et styremøte i mai gikk det ganske raskt – i en pause klarte vi å komme frem til navnene Inter (latinsk for «mellom») og Visot (samisk for «alt»), som sammen blir til InterVisot, eller InVi, forklarer Mans som legger til at han er svært fornøyd med navnevalget.

– Det er et passende navn for systemet som er ment som et verktøy og hjelpemiddel for de daglige lederne hos sentralene. «Mellom alt» arbeidet man gjør, finnes det et system som hjelper til å holde kontroll på arbeidet og maksimere effekten av det man gjør, sier han.

Positivt for veien videre

Mans, som har vært ansatt som organisasjonssekretær siden høsten 2017, er svært engasjert i arbeidet med den nye digitale løsningen. Selv om noe arbeid fortsatt gjenstår frem mot en lansering, er han optimistisk med tanke på veien videre.

– Hva er planene fremover for InVi?

– Vi planlegger blant annet å utvikle en utstyrs- eller utlånsmodul for sentralene, en idé- og kompetansebank, registreringsmulighet for lag og foreninger, i tillegg til automatisk oppdragsformidling, sier Mans. Han forteller at InVi er utviklet for å også gi både kommuner og andre frivillige organisasjoner mulighet til knytte seg til systemet.

– Det som også er viktig for oss, er at dette systemet legger til rette for at sentralene rundt om i landet skal kunne tilby (små) lag og foreninger en mulighet til både å digitalisere sin virksomhet i tillegg til synliggjøring av aktiviteter på nett samt rekruttering av frivillige og ressurspersoner. Det utvikles en egen løsning for frivillige organisasjoner og kommuner, men det skal være lett å kommunisere og samhandle mellom løsningene, avslutter han.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler