Tips for deg som vil drive språktrening i frivilligsentralen

Sist uke arrangerte NFS frokostmøte om språktrening i frivilligsentralene. Her bidro innledere fra Røde Kors, Sjakk og samfunn og Askøy frivilligsentral med gode tips og råd for frivilligsentralenes arbeid med språktrening.

Møtet mellom frivillig og deltaker - det viktigste ved språktreningen

Innleder Ingvild Gundersen fra Røde Kors fortalte hvor viktig det var med trygge arenaer for språklæring.

Det er den frivilliges oppgave å skape de trygge relasjonene og etablere tillit. Vi lærer bedre når vi er i trygge rom, sa Gundersen. 

Med fokus på den frivilliges møte med deltakerne snakket hun om viktigheten av kultursensitivitet og det å være bevisst på å møte deltakeren med respekt og likeverd. 

SE FROKOSTMØTET HER: Språktrening i frivilligsentralene.

Deltakerne er hvem som helst i samfunnet og kommer med masse ressurser også, men de har tilfeldigvis ikke den språkkunnskapen de trenger for å vri om nøkkelen til deltakelse i samfunnet, sa Gundersen.

Hun oppfordret de som ønsket å gjennomføre språktrening til å ha fokus på muntlig språk som brukes i hverdagen. 

I tillegg utfordret hun deltakerne til å ha i mente hvor lett det er for oss alle å ta i bruk uttrykkene “I Norge gjør vi det slik” og “I Norge er det sånn”. For disse kan bidra til avstand heller enn en følelse av inkludering hos deltakerne mente hun.

— Det er viktig at en har som mål at deltakeren skal oppleve inkludering, sa Gundersen.


Sjakk som integreringsverktøy

Erik Grindbakken fra Sjakk & Samfunn snakket om hvordan sjakk kan brukes når en arbeider med integrering og språk. Han fortalte at sjakk både åpner for trygghet og tilhørighet, gjør det lettere å stifte nye bekjentskap, og bidrar til at deltakerne lærer språk. 

En jeg møtte brukte sjakk for å få seg venner, forteller Grindbakken om Kabat, en tidligere innsatt med bakgrunn fra Iran. Kabat var med i flere sjakkturneringer i fengselet.

— Kabat kunne ikke norsk i starten, men ved å utfordre andre i sjakkpartier, bygget han seg opp en vennekrets som han fremdeles har i dag, sier sjakk-entusiasten. 


Medvirkning som metode

På språkcaféen vår startet vi med post-it lapper på veggene, på bord og gjenstander i frivilligsentralen, for å komme i gang med å lære litt, forteller en engasjert Tina Dale, daglig leder i Askøy Frivilligsentral. 

Sentralens språktilbud har siden da utviklet seg drastisk, takket være ivrige frivillige og deltakere. Tina forteller at medvirkning står sentralt i hennes arbeid.

Det er viktig for oss å bruke de frivillige som gode ambassadører for å få inn flere folk. I tillegg er de med å utvikle hva tilbudet på språkcaféen skal være. Det er utrolig viktig med denne medvirkningen, og vi ser gode resultater av dette hos oss, sa Dale. 

Under Tina Dales presentasjon ble det en engasjert erfaringsutveksling fra deltakerne, og her kom det bl.a. frem tips om at det går an å søke tilskudd til språktrening fra f.eks. SOS Barnebyers Sammen og Fylkeskommunen. 


Nyttige lenker

Ved mer interesse for språktrening, sjekk ut disse nyttige sidene:

Kompetanse Norge: Ressurser og materiell til bruk i språktrening.

Sjakk & Samfunn: For å motta gratis sjakkutstyr og øvrig inspirasjon.

Idébanken: For ideer og inspirasjon til aktiviteter.

Flere nyheter

23,2 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett

I dag kom revidert nasjonalbudsjett, og allerede i går avslørte kultur- og likestillingsministeren den gledelige nyheten - Regjeringen øker bevilgningen til frivilligsentralene med 23,2 mill. kroner! Ifølge deres beregning vil statstilskuddet 2023 med dette utgjør ca 460.000 kr pr sentral.

Fagkonferansen 2023 - Hvem mangler i fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 3. - 4. mai så vi nærmere på hva som kan ligge bak denne utfordringen, og mulige løsninger.

Håpet ligger i revidert statsbudsjett

Vi fikk en kalddusj etter fest-året. I 2022 feira vi alle Norges viktigste lagarbeid, nå strever landets over 500 frivilligsentraler med å få endene til å møtes. Årets statstilskudd er vesentlig lavere enn i fjor, fordi Regjeringen ikke tok høyde for at 30 nye sentraler var klare for etablering. Frivilligsentralene venter nå spent på revidert statsbudsjett som er ventet 11. mai. Kan vi håpe på at vår viktige innsats i 500 lokalsamfunn blir sett og verdsatt tilstrekkelig?

Gladsak med bismak

KUD har nå fordelt årets statsbudsjett til frivilligsentralene. Vi er svært glade for å se at 32 nye sentraler får tilskudd! Det vi derimot ikke er glade for er at vårt krav om å øke potten tilsvarende antall nye sentraler ikke ble ivaretatt, noe som fører til at den enkelte frivilligsentral får mindre penger enn i fjor.

Bli med på Fagkonferansen 2023: Hvem mangler i Fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 ser vi nærmere på hva som ligger bak denne utfordringen, og ser på løsninger sammen.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler