Vil du ta utdanning i Frivillighetsledelse?

VID vitenskapelige høgskole arrangerer nettbasert utdanning i Frivillighetsledelse. Enkeltemnet gir 10 studiepoeng og handler om å tilrettelegge for et godt samspill i ledelse og organisering av frivillig arbeid.

I flere år har ansatte på frivilligsentralene ønsket seg mer teoretisk kompetanse på ledelse i frivilligheten, og mulighet for å dokumentere sin realkompetanse. Nå arrangerer VID - vitenskapelige høgskole en nettbasert utdanning som gir 10 studiepoeng for de som ønsker å sette seg på skolebenken igjen. Dette faget er ypperlig å sette på CVen ved siden av realkompetansen fra din Frivilligsentral. 

OBS: Frist nært forestående

Det er påmeldingsfrist allerede 15. desember 2023. Oppstart av studiet er 23. januar 2024. Pris på utdanningen er på kr. 11.049. Dersom du ønsker å ta emnet som privatperson kan du søke Statens lånekasse for utdanning om lån og stipend. Bruk i så fall nettsøknaden som du finner hos Lånekassen.

LES MER: På VID sine nettsider kan du lese mer om studiets hovedtemaer, læringsutbytte, arbeids- og undervisningsformer og krav.

Angående opptakskrav:

VID - vitenskapelige høgskole legger 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende til grunn for opptak. Men etter dialog med VID har vi fått tilbakemelding om at de vil behandle søknader fra søkere med relevant realkompetanse også. De kan ikke love alle plass, men hver søknad vil bli skjønnsvurdert.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler