Om oss

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenteret for alle frivilligsentraler.

Kontaktinformasjon ansatte og styret finner her. 

Formål 
Norges Frivilligsentraler skal støtte frivilligsentralenes arbeid for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, ved å styrke deres status, særegne rolle og posisjon over hele landet.

Oppgaver
Norges Frivilligsentraler skal

 1. Styrke frivilligsentralenes status i sine lokalsamfunn
 2. Styrke frivilligsentralenes særegne rolle som både tilrettelegger for møteplasser, og bindeledd mellom kommunen og sivilsamfunnet
 3. Styrke frivilligsentralenes posisjon i møte med aktuelle samfunnsutfordringer
 4. Styrke fellesskapet blant frivilligsentralene

Resten av handlingsprogram 2023 - 2024 for Norges Frivilligsentraler ble vedtatt på landsmøtet 03. november 2022.

Vedtekter 
Vedtekter for Norges Frivilligsentraler ble vedtatt på landsmøtet 03. november 2022.

Visjon 
Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn

Verdier 

 1. ÅPEN - NFS er en demokratisk organisasjon der åpenhet og involvering er viktig for å sammen nå våre mål. Vi skal være ærlige og transparente, noe som bidrar til å synliggjøre våre styrker og våre begrensninger. Dette ivaretar og bygger opp om gode relasjoner og tillit.

 2. RAUS - Hvert menneske er en ressurs, og vi jobber for å spille hverandre gode. Vi vil skape en sjenerøs og inkluderende organisasjonskultur hvor vi ser merverdien i mangfoldet og løsninger fremfor barrierer.

 3. NYSGJERRIG - Engasjement og innovasjon ligger til grunn for vårt arbeid. NFS skal være ambisiøse når vi utforsker vårt samfunnsansvar. Sammen med andre opplever vi mestring og læring, oppsøker endring og skaper nye ideer.

Satsningsområdet

 • Integrering og mangfold
 • Folkehelse
 • Oppvekst
 • Ledelse og organisasjonsutvikling
 • Kompetanse
 • Kommunikasjon 
 • Frivillighet og Politikk

Landsstyret  

 • Marte Tangen (leder), daglig leder Vang Frivilligsentral, Innlandet
 • Svein Larsen (nestleder), styreleder Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Viken
 • Maj Brit S Hess, daglig leder Rennebu Frivilligsentral, Trøndelag
 • Anne Margrethe Larsen, frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder
 • Olav Magnus Hammer, styreleder Jondal Frivilligsentral, Vestland
 • Hanne Markussen Thin, daglig leder Kvæfjord Frivilligsentral, Troms og Finnmark
 • Arvid Askø,  styreleder Åros Frivilligsentral, Viken
 • Suzanne Pettersen (vara), daglig leder Andøy Frivilligsentral, Nordland  
 • Elene Wessel (vara), styremedlem Moelv Frivilligsentral, Innlandet
 • Ernst Valderhaug (vara), daglig leder Giske Frivilligsentral, Møre og Romsdal

Valgt 03.11.2022


Historikk landsstyret

Fra 30.10.2020 til 03.11.2022

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Marte Tangen (leder), daglig leder Vang Frivilligsentral, Innlandet
 • Svein Larsen (nestleder), styreleder Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Viken
 • Arvid Askø, frivillig Svelvik Frivilligsentral, Viken
 • Anne Johannessen, daglig leder Bømlo Frivilligsentral, Vestland  
 • Oddbjørn Hansen, daglig leder Gamvik Frivilligsentral, Troms og Finnmark
 • Olav Magnus Hammer, styreleder Jondal Frivilligsentral, Vestland
 • Anne Margrethe Larsen, frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder
 • Hanne Markussen Thin (vara), daglig leder Kvæfjord Frivilligsentral, Troms og Finnmark

Endring 24.01.2022

 • Gått ut av styret: Ingerlise Prytz, styremedlem Kattem Frivilligsentral, Trøndelag
 • Vara tatt inn som fast medlem: Anne Margrethe Larsen (vara), frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder

Endring 04.06.2021

 • Gått ut av styret: Hilde Holm (vara), styreleder Svelvik Frivilligsentral, Viken


Fra 08.04.2018 til 30.10.2020

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Arvid Askø (leder), Svelvik Frivilligsentral, Vestfold
 • Marianne Hafte (nestleder), Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder
 • Veronika Israelsen Ormåsen, Fauske Frivilligsentral, Nordland
 • Reidar Erke, Ábas – Kautokeino Frivilligsentral, Finnmark 
 • Espen Watne Andresen, Vestre Aker Frivilligsentral, Oslo 
 • Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark
 • Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland
 • Lisbeth Holand (vara), Brønnøy Frivilligsentral, Nordland

Endring 04.06.2019

 • Gått ut av styret: Knut Thorvald Flåtter (nesteleder), Skage Frivilligsentral, Nord-Trøndelag
 • Vara tatt inn som fast medlem: Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland
 • Rolle nestleder valgt til: Marianne Hafte, Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder

Endring 13.01.2020

 • Gått ut av styret: Oddbjørg A. Starrfelt, Klepp Frivilligsentral, Rogaland
 • Vara tatt inn som fast medlem:  Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark 


Fra 18.11.2016 til 08.04.2018

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Arvid Askø (leder), Svelvik Frivilligsentral, Sør Norge
 • Jeanine S. Brenna (nestleder), styremedlem fire Frivilligsentral i Oslo, Sør Norge
 • Marit Sandnes Skrede, daglig leder, Stryn Frivilligsentral, Vest Norge
 • Bjørn Rognstad, daglig leder Gjøvik Frivilligsentral, Øst Norge
 • Espen Watne Andresen, daglig leder Vestre Aker Frivilligsentral, Sør Norge
 • Veronika Israelsen Ormåsen, styremedlem Fauske Frivilligsentral, Midt/Nord Norge
 • Reidar Erke, styreleder Kautokeino Frivilligsentral, Midt/Nord Norge
 • Knut Thorvald Flåtter, daglig leder Skage Frivilligsentral, Midt/Nord Norge
 • Berit Bull-Gjertsen, frivillig Ullern Frivilligsentral, Sør Norge
 • Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum Frivilligsentral, Øst Norge
 • Heidi Rygh Bowitz (vara), daglig leder Strand Frivilligsentral, Vest Norge
 • Ingrid Løkken (vara), styremedlem Bodø Frivilligsentral, Midt/Nord Norge
 • Torunn Samuelsen (vara), daglig leder Vaksdal Frivilligsentral, Vest Norge
 • Svein Waade (vara), frivillig Hemne Frivilligsentral, Midt/Nord Norge

Endringer 12.06.2017

 • Gått ut av styret: Runhild Kjeldaas, styreleder Marnardal Frivilligsentral, Sør Norge
 • Vara tatt inn som fast medlem: Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum Frivilligsentral, Øst Norge
 • Rolle avsluttet: Kasserer: Runhild Kjeldaas


 


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler