Om oss

Formål, vedtektene, administrasjon og styre.

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle frivilligsentraler. 


Formål

 • Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds‐ og samfunnsaktører. 
 • Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene. 
 • Å sikre muligheter for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene. 
 • Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene. 
 • Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Frivilligheten skal være et tillegg til offentlig sektor, ikke en erstatning.
 • Være et felles talerør for medlemssentralene.

Vedtekter

Vedtektene for Norges Frivilligsentraler ble vedtatt på landsmøtet 8. april 2018. Gå til vedtektene

Medlemskapet koster kr 4.000,- / år.

Administrasjon

Daglig leder:

Gijs Mans

988 17 952

post@norgesfrivilligsentraler.no


Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Arvid Askø (leder), Svelvik Frivilligsentral, Vestfold
 • Marianne Hafte (nestleder), Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder
 • Veronika Israelsen Ormåsen, Fauske Frivilligsentral, Nordland
 • Reidar Erke, Ábas – Kautokeino Frivilligsentral, Finnmark 
 • Espen Watne Andresen, Vestre Aker Frivilligsentral, Oslo 
 • Oddbjørg A. Starrfelt, Klepp Frivilligsentral, Rogaland
 • Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland

Varamedlemmer:

 • Lisbeth Holand, Brønnøy Frivilligsentral, Nordland
 • Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark

Valgt 08.04.2018 med endring 04.06.2019

 • Gått ut av styret: (nesteleder) Knut Thorvald Flåtter, Skage Frivilligsentral, Nord-Trøndelag
 • Vara tatt inn som fast medlem: Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland
 • Rolle nestleder valgt til: Marianne Hafte, Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder

Venstre til høyre: Arvid Askø, Oddbjørg A. Starrfelt, Espen Watne Andresen, Lisbeth Holand, Knut Thorvald Flåtter, Veronika Israelsen Ormåsen, Marianne Hafte, Reidar Erke, Gijs Mans (org. sekretær), Babak Siami. Ikke på bilde: Torunn Samuelsen

Kontakt

Norges Frivilligsentraler

Postboks 195 Vinderen

0319 Oslo

frivilligsentral.no

post@norgesfrivilligsentraler.no

Org.nr.: 816 133 912


Historikk

Fra 18.11.2016 til 08.04.2018

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Arvid Askø (leder), Svelvik FS, Sør Norge
 • Jeanine S. Brenna (nestleder), styremedlem fire FS i Oslo, Sør Norge
 • Marit Sandnes Skrede, daglig leder, Stryn FS, Vest Norge
 • Bjørn Rognstad, daglig leder Gjøvik FS, Øst Norge
 • Espen Watne Andresen, daglig leder Vestre Aker FS, Sør Norge
 • Veronika Israelsen Ormåsen, styremedlem Fauske FS, Midt/Nord Norge
 • Reidar Erke, styreleder Kautokeino FS, Midt/Nord Norge
 • Knut Thorvald Flåtter, daglig leder Skage FS, Midt/Nord Norge
 • Berit Bull-Gjertsen, frivillig Ullern FS, Sør Norge
 • Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum FS, Øst Norge

Varamedlemmer:

 • Heidi Rygh Bowitz, daglig leder Strand FS, Vest Norge
 • Ingrid Løkken, styremedlem Bodø FS, Midt/Nord Norge
 • Torunn Samuelsen, daglig leder Vaksdal FS, Vest Norge
 • Svein Waade, frivillig Hemne FS, Midt/Nord Norge

Valgt 18.11.2016 med endring 12.06.2017.

Bilde av sju fra styret som var tilstede da bildet ble tatt.

Endringer 12.06.2017:

 • Gått ut av styret: Runhild Kjeldaas, styreleder Marnardal FS, Sør Norge
 • Vara tatt inn som fast medlem: Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum FS, Øst Norge
 • Rolle avsluttet: Kasserer: Runhild Kjeldaas


 


2018 © Norges Frivilligsentraler