Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 248 51,8%
Forening/lag 133 27,8%
Stiftelse 61 12,7%
Samvirkeforetak 21 4,4%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 479 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 46 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 249 69,6%
Flere sentraler 64 17,9%
Uten sentral 45 12,6%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 371 77,5%
Halv stilling, 50% 34 7,1%
50% til 75% 24 5,0%
75% til 100% 18 3,8%
Stilling under 50% 15 3,1%
Ingen, 0% 1 0,2%
Totalt 479 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 6271 aktive aktiviteter er nå 5178 (82,6 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1441 27,8 %
En til en hjelp/tjeneste 1057 20,4 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 737 14,2 %
Annet 600 11,6 %
Inkludering/integrering 364 7,0 %
Arrangement 348 6,7 %
Kurs/undervisning 282 5,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 227 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 122 2,4 %
Totalt 5178 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 479 sentralene i landet er 465 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,1%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 116 116 100,0
Sør Norge 121 116 95,9
Vest Norge 114 109 95,6
Midt/Nord Norge 128 124 96,9
Totalt 479 465 97,1

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler