Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 247 51,7%
Forening/lag 133 27,8%
Stiftelse 61 12,8%
Samvirkeforetak 21 4,4%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 478 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 43 nettverk med 45 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 250 69,8%
Flere sentraler 64 17,9%
Uten sentral 44 12,3%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 368 77,0%
Halv stilling, 50% 36 7,5%
50% til 75% 25 5,2%
75% til 100% 17 3,6%
Stilling under 50% 14 2,9%
Ingen, 0% 1 0,2%
Totalt 478 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 5932 aktive aktiviteter er nå 4964 (83,7 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1410 28,4 %
En til en hjelp/tjeneste 1056 21,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 704 14,2 %
Annet 568 11,4 %
Arrangement 306 6,2 %
Inkludering/integrering 300 6,0 %
Kurs/undervisning 277 5,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 231 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 112 2,3 %
Totalt 4964 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 478 sentralene i landet er 463 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 96,9%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 116 116 100,0
Sør Norge 121 116 95,9
Vest Norge 113 108 95,6
Midt/Nord Norge 128 123 96,1
Totalt 478 463 96,9

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler