Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 281 54,1%
Forening/lag 149 28,7%
Stiftelse 60 11,6%
Samvirkeforetak 14 2,7%
Annet 11 2,1%
Aksjeselskap 3 0,6%
(Ikke satt) 1 0,2%
Totalt 519 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 42 nettverk med 46 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 257 71,6%
Flere sentraler 76 21,2%
Uten sentral 26 7,2%
Totalt 359 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Over 100% 21 4,0%
Full stilling, 100% 421 81,1%
75% til 100% 17 3,3%
50% til 75% 8 1,5%
Halv stilling, 50% 14 2,7%
Stilling under 50% 5 1,0%
Ikke oppgitt 33 6,4%
Totalt 519 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 7493 aktive aktiviteter er nå 5789 (77,3 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1735 30,0 %
En til en hjelp/tjeneste 1089 18,8 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 800 13,8 %
Annet 670 11,6 %
Inkludering/integrering 427 7,4 %
Arrangement 380 6,6 %
Kurs/undervisning 283 4,9 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 256 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 149 2,6 %
Totalt 5789 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 519 sentralene i landet er 507 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,7%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 126 125 99,2
Sør Norge 129 126 97,7
Vest Norge 128 123 96,1
Midt/Nord Norge 136 133 97,8
Totalt 519 507 97,7

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler