Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 112 24,0%
Sør Norge 119 25,5%
Vest Norge 109 23,4%
Midt/Nord Norge 122 26,2%
Totalt 462 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 45 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 219 47,0%
Forening/lag 127 27,3%
Stiftelse 68 14,6%
Samvirkeforetak 23 4,9%
Annet 14 3,0%
(Ikke satt) 8 1,7%
Aksjeselskap 3 0,6%
Totalt 462 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 321 76,1%
Flere sentraler 33 7,8%
Uten sentral 68 16,1%
Totalt 422 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 370 80,1%
Halv stilling, 50% 38 8,2%
50% til 75% 25 5,4%
75% til 100% 17 3,7%
Stilling under 50% 7 1,5%
Mangler data 4 0,9%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 462 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 462 sentralene i landet er 441 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 95,5%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 112 110 98,2
Sør Norge 119 114 95,8
Vest Norge 109 103 94,5
Midt/Nord Norge 122 114 93,4
Totalt 462 441 95,5

7. Aktivitetskategorier

Av 3501 aktive aktiviteter er nå 2570 (73,4 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 811 31,6 %
En til en hjelp/tjeneste 358 13,9 %
Fysisk aktivitet 323 12,6 %
Annet 236 9,2 %
Inkludering/integrering 197 7,7 %
Kurs/undervisning 174 6,8 %
Arrangement 161 6,3 %
Håndverk og hobby 92 3,6 %
Friluftsliv 75 2,9 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 55 2,1 %
Sang og musikk 54 2,1 %
Utflukter/reiser 34 1,3 %
Totalt 2570 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler