Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 245 51,5%
Forening/lag 133 27,9%
Stiftelse 62 13,0%
Samvirkeforetak 20 4,2%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 476 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 43 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 250 69,8%
Flere sentraler 63 17,6%
Uten sentral 45 12,6%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 364 76,5%
Halv stilling, 50% 37 7,8%
50% til 75% 26 5,5%
75% til 100% 17 3,6%
Stilling under 50% 12 2,5%
Ingen, 0% 1 0,2%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 476 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 5775 aktive aktiviteter er nå 4802 (83,2 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1366 28,4 %
En til en hjelp/tjeneste 1015 21,1 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 685 14,3 %
Annet 539 11,2 %
Arrangement 298 6,2 %
Inkludering/integrering 291 6,1 %
Kurs/undervisning 272 5,7 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 226 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 110 2,3 %
Totalt 4802 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 476 sentralene i landet er 462 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,1%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 115 100,0
Sør Norge 121 117 96,7
Vest Norge 113 108 95,6
Midt/Nord Norge 127 122 96,1
Totalt 476 462 97,1

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler