Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 265 52,9%
Forening/lag 140 27,9%
Stiftelse 59 11,8%
Samvirkeforetak 20 4,0%
Annet 14 2,8%
(Ikke satt) 2 0,4%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 502 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 46 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 256 71,5%
Flere sentraler 70 19,6%
Uten sentral 32 8,9%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Over 100% 9 1,8%
Full stilling, 100% 394 78,5%
75% til 100% 19 3,8%
50% til 75% 14 2,8%
Halv stilling, 50% 24 4,8%
Stilling under 50% 10 2,0%
Ikke oppgitt 32 6,4%
Totalt 502 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 6895 aktive aktiviteter er nå 5491 (79,6 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1584 28,8 %
En til en hjelp/tjeneste 1064 19,4 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 757 13,8 %
Annet 631 11,5 %
Inkludering/integrering 408 7,4 %
Arrangement 366 6,7 %
Kurs/undervisning 288 5,2 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 251 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 142 2,6 %
Totalt 5491 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 502 sentralene i landet er 490 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,6%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 123 123 100,0
Sør Norge 123 119 96,7
Vest Norge 121 117 96,7
Midt/Nord Norge 135 131 97,0
Totalt 502 490 97,6

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler