Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 114 24,3%
Sør Norge 120 25,5%
Vest Norge 108 23,0%
Midt/Nord Norge 124 26,4%
Totalt 466 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 45 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 227 48,3%
Forening/lag 126 26,8%
Stiftelse 70 14,9%
Samvirkeforetak 23 4,9%
Annet 12 2,6%
(Ikke satt) 5 1,1%
Aksjeselskap 3 0,6%
Totalt 466 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 247 69,0%
Flere sentraler 59 16,5%
Uten sentral 52 14,5%
Totalt 358 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Totalt 466 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 466 sentralene i landet er 451 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 96,8%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 114 114 100,0
Sør Norge 120 116 96,7
Vest Norge 108 103 95,4
Midt/Nord Norge 124 118 95,2
Totalt 466 451 96,8

7. Aktivitetskategorier

Av 4012 aktive aktiviteter er nå 3047 (75,9 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 970 31,8 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 447 14,7 %
En til en hjelp/tjeneste 438 14,4 %
Annet 284 9,3 %
Arrangement 250 8,2 %
Inkludering/integrering 227 7,4 %
Kurs/undervisning 203 6,7 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 156 5,1 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 72 2,4 %
Totalt 3047 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler