Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 108 24,1%
Sør Norge 113 25,2%
Vest Norge 107 23,8%
Midt/Nord Norge 121 26,9%
Totalt 449 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 205 45,7%
Forening/lag 119 26,5%
Stiftelse 68 15,1%
Samvirkeforetak 27 6,0%
Annet 15 3,3%
(Ikke satt) 12 2,7%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 449 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 315 74,6%
Flere sentraler 32 7,6%
Uten sentral 75 17,8%
Totalt 422 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 449 sentralene i landet er 425 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 94,7%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 108 104 96,3
Sør Norge 113 109 96,5
Vest Norge 107 101 94,4
Midt/Nord Norge 121 111 91,7
Totalt 449 425 94,7

7. Aktivitetskategorier

Av 2453 aktive aktiviteter er nå 1188 (48,4 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 323 27,2 %
En til en hjelp/tjeneste 180 15,2 %
Fysisk aktivitet 156 13,1 %
Annet 118 9,9 %
Inkludering/integrering 97 8,2 %
Kurs/undervisning 97 8,2 %
Arrangement 62 5,2 %
Håndverk og hobby 55 4,6 %
Friluftsliv 35 2,9 %
Sang og musikk 30 2,5 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 23 1,9 %
Utflukter/reiser 12 1,0 %
Totalt 1188 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler