Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 245 51,4%
Forening/lag 133 27,9%
Stiftelse 62 13,0%
Samvirkeforetak 21 4,4%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 477 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 252 70,4%
Flere sentraler 63 17,6%
Uten sentral 43 12,0%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 364 76,3%
Halv stilling, 50% 36 7,5%
50% til 75% 26 5,5%
75% til 100% 19 4,0%
Stilling under 50% 12 2,5%
Ingen, 0% 1 0,2%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 477 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 5739 aktive aktiviteter er nå 4774 (83,2 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1348 28,2 %
En til en hjelp/tjeneste 1021 21,4 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 676 14,2 %
Annet 544 11,4 %
Inkludering/integrering 290 6,1 %
Arrangement 289 6,1 %
Kurs/undervisning 271 5,7 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 225 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 110 2,3 %
Totalt 4774 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 477 sentralene i landet er 463 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,1%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 115 100,0
Sør Norge 121 117 96,7
Vest Norge 113 108 95,6
Midt/Nord Norge 128 123 96,1
Totalt 477 463 97,1

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler