Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 238 48,7%
Forening/lag 127 26,0%
Stiftelse 64 13,1%
Samvirkeforetak 21 4,3%
Annet 13 2,7%
(Ikke satt) 2 0,4%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 467 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 49 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 247 69,0%
Flere sentraler 61 17,0%
Uten sentral 50 14,0%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 356 76,2%
Halv stilling, 50% 38 8,1%
50% til 75% 29 6,2%
75% til 100% 21 4,5%
Stilling under 50% 10 2,1%
Ingen, 0% 1 0,2%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 467 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 5297 aktive aktiviteter er nå 4436 (83,7 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1233 27,8 %
En til en hjelp/tjeneste 1005 22,7 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 604 13,6 %
Annet 487 11,0 %
Inkludering/integrering 273 6,2 %
Arrangement 273 6,2 %
Kurs/undervisning 254 5,7 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 202 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 105 2,4 %
Totalt 4436 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 467 sentralene i landet er 453 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,0%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
1 1 100,0
Øst Norge 113 113 100,0
Sør Norge 119 115 96,6
Vest Norge 109 104 95,4
Midt/Nord Norge 125 120 96,0
Totalt 467 453 97,0

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler