Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 252 52,2%
Forening/lag 134 27,7%
Stiftelse 60 12,4%
Samvirkeforetak 21 4,3%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 483 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 250 69,8%
Flere sentraler 64 17,9%
Uten sentral 44 12,3%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 375 77,6%
Halv stilling, 50% 33 6,8%
50% til 75% 24 5,0%
75% til 100% 20 4,1%
Stilling under 50% 15 3,1%
Ingen, 0% 1 0,2%
Totalt 483 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 6426 aktive aktiviteter er nå 5261 (81,9 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1496 28,4 %
En til en hjelp/tjeneste 1060 20,1 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 729 13,9 %
Annet 606 11,5 %
Inkludering/integrering 371 7,1 %
Arrangement 361 6,9 %
Kurs/undervisning 284 5,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 230 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 124 2,4 %
Totalt 5261 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 483 sentralene i landet er 470 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,3%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 116 116 100,0
Sør Norge 123 118 95,9
Vest Norge 114 110 96,5
Midt/Nord Norge 130 126 96,9
Totalt 483 470 97,3

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler