Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 110 24,2%
Sør Norge 116 25,5%
Vest Norge 107 23,5%
Midt/Nord Norge 122 26,8%
Totalt 455 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 213 46,8%
Forening/lag 123 27,0%
Stiftelse 67 14,7%
Samvirkeforetak 24 5,3%
Annet 15 3,3%
(Ikke satt) 10 2,2%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 455 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 317 75,1%
Flere sentraler 33 7,8%
Uten sentral 72 17,1%
Totalt 422 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 367 80,7%
Halv stilling, 50% 38 8,4%
50% til 75% 23 5,1%
75% til 100% 17 3,7%
Stilling under 50% 6 1,3%
Mangler data 3 0,7%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 455 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 455 sentralene i landet er 433 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 95,2%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 110 107 97,3
Sør Norge 116 111 95,7
Vest Norge 107 101 94,4
Midt/Nord Norge 122 114 93,4
Totalt 455 433 95,2

7. Aktivitetskategorier

Av 3258 aktive aktiviteter er nå 2199 (67,5 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 674 30,7 %
En til en hjelp/tjeneste 300 13,6 %
Fysisk aktivitet 277 12,6 %
Annet 205 9,3 %
Inkludering/integrering 178 8,1 %
Kurs/undervisning 157 7,1 %
Arrangement 141 6,4 %
Håndverk og hobby 87 4,0 %
Friluftsliv 57 2,6 %
Sang og musikk 52 2,4 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 44 2,0 %
Utflukter/reiser 27 1,2 %
Totalt 2199 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler