Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 115 24,4%
Sør Norge 120 25,4%
Vest Norge 108 22,9%
Midt/Nord Norge 125 26,5%
Totalt 468 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 45 nettverk med 48 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 230 48,7%
Forening/lag 127 26,9%
Stiftelse 69 14,6%
Samvirkeforetak 22 4,7%
Annet 12 2,5%
(Ikke satt) 5 1,1%
Aksjeselskap 3 0,6%
Totalt 468 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 252 70,4%
Flere sentraler 59 16,5%
Uten sentral 47 13,1%
Totalt 358 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Totalt 468 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 468 sentralene i landet er 455 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,2%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 115 100,0
Sør Norge 120 116 96,7
Vest Norge 108 104 96,3
Midt/Nord Norge 125 120 96,0
Totalt 468 455 97,2

7. Aktivitetskategorier

Av 4741 aktive aktiviteter er nå 3815 (80,5 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1048 27,5 %
En til en hjelp/tjeneste 875 22,9 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 507 13,3 %
Annet 396 10,4 %
Arrangement 263 6,9 %
Inkludering/integrering 232 6,1 %
Kurs/undervisning 223 5,8 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 179 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 92 2,4 %
Totalt 3815 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler