Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 112 24,7%
Sør Norge 114 25,2%
Vest Norge 106 23,4%
Midt/Nord Norge 121 26,7%
Totalt 453 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 51 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 209 46,1%
Forening/lag 122 26,9%
Stiftelse 67 14,8%
Samvirkeforetak 26 5,7%
Annet 15 3,3%
(Ikke satt) 11 2,4%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 453 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 316 74,9%
Flere sentraler 32 7,6%
Uten sentral 74 17,5%
Totalt 422 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 364 80,4%
Halv stilling, 50% 37 8,2%
50% til 75% 23 5,1%
75% til 100% 17 3,8%
Stilling under 50% 6 1,3%
Mangler data 5 1,1%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 453 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 453 sentralene i landet er 431 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 95,1%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 112 108 96,4
Sør Norge 114 110 96,5
Vest Norge 106 100 94,3
Midt/Nord Norge 121 113 93,4
Totalt 453 431 95,1

7. Aktivitetskategorier

Av 3025 aktive aktiviteter er nå 1931 (63,8 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 585 30,3 %
En til en hjelp/tjeneste 268 13,9 %
Fysisk aktivitet 242 12,5 %
Annet 180 9,3 %
Inkludering/integrering 166 8,6 %
Kurs/undervisning 140 7,3 %
Arrangement 115 6,0 %
Håndverk og hobby 81 4,2 %
Sang og musikk 49 2,5 %
Friluftsliv 47 2,4 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 39 2,0 %
Utflukter/reiser 19 1,0 %
Totalt 1931 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler