Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 247 51,8%
Forening/lag 133 27,9%
Stiftelse 61 12,8%
Samvirkeforetak 20 4,2%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 477 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 43 nettverk med 45 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 249 69,6%
Flere sentraler 64 17,9%
Uten sentral 45 12,6%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 367 76,9%
Halv stilling, 50% 37 7,8%
50% til 75% 25 5,2%
75% til 100% 17 3,6%
Stilling under 50% 13 2,7%
Ingen, 0% 1 0,2%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 477 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 5830 aktive aktiviteter er nå 4872 (83,6 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1375 28,2 %
En til en hjelp/tjeneste 1038 21,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 693 14,2 %
Annet 549 11,3 %
Arrangement 305 6,3 %
Inkludering/integrering 295 6,1 %
Kurs/undervisning 274 5,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 230 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 113 2,3 %
Totalt 4872 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 477 sentralene i landet er 463 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,1%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 116 116 100,0
Sør Norge 121 117 96,7
Vest Norge 113 108 95,6
Midt/Nord Norge 127 122 96,1
Totalt 477 463 97,1

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler