Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 115 24,9%
Sør Norge 117 25,4%
Vest Norge 107 23,2%
Midt/Nord Norge 122 26,5%
Totalt 461 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 217 47,1%
Forening/lag 124 26,9%
Stiftelse 68 14,8%
Samvirkeforetak 23 5,0%
Annet 14 3,0%
(Ikke satt) 12 2,6%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 461 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 318 75,4%
Flere sentraler 33 7,8%
Uten sentral 71 16,8%
Totalt 422 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 368 80,5%
Halv stilling, 50% 38 8,3%
50% til 75% 23 5,0%
75% til 100% 16 3,5%
Stilling under 50% 7 1,5%
Mangler data 4 0,9%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 461 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 461 sentralene i landet er 435 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 94,4%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 108 93,9
Sør Norge 117 112 95,7
Vest Norge 107 101 94,4
Midt/Nord Norge 122 114 93,4
Totalt 461 435 94,4

7. Aktivitetskategorier

Av 3371 aktive aktiviteter er nå 2364 (70,1 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 733 31,0 %
En til en hjelp/tjeneste 319 13,5 %
Fysisk aktivitet 291 12,3 %
Annet 227 9,6 %
Inkludering/integrering 186 7,9 %
Kurs/undervisning 166 7,0 %
Arrangement 156 6,6 %
Håndverk og hobby 88 3,7 %
Friluftsliv 67 2,8 %
Sang og musikk 53 2,2 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 49 2,1 %
Utflukter/reiser 29 1,2 %
Totalt 2364 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler