Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 257 52,7%
Forening/lag 134 27,5%
Stiftelse 60 12,3%
Samvirkeforetak 21 4,3%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 488 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 256 71,5%
Flere sentraler 64 17,9%
Uten sentral 38 10,6%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Over 100% 8 1,6%
Full stilling, 100% 377 77,3%
75% til 100% 19 3,9%
50% til 75% 19 3,9%
Halv stilling, 50% 28 5,7%
Stilling under 50% 15 3,1%
Ikke oppgitt 22 4,5%
Totalt 488 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 6547 aktive aktiviteter er nå 5347 (81,7 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1534 28,7 %
En til en hjelp/tjeneste 1067 20,0 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 736 13,8 %
Annet 615 11,5 %
Inkludering/integrering 387 7,2 %
Arrangement 361 6,8 %
Kurs/undervisning 287 5,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 236 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 124 2,3 %
Totalt 5347 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 488 sentralene i landet er 475 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,3%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 118 118 100,0
Sør Norge 123 118 95,9
Vest Norge 115 111 96,5
Midt/Nord Norge 132 128 97,0
Totalt 488 475 97,3

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler