Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 242 51,2%
Forening/lag 132 27,9%
Stiftelse 63 13,3%
Samvirkeforetak 21 4,4%
Annet 13 2,7%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 473 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 251 70,1%
Flere sentraler 62 17,3%
Uten sentral 45 12,6%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Full stilling, 100% 359 75,9%
Halv stilling, 50% 36 7,6%
50% til 75% 28 5,9%
75% til 100% 19 4,0%
Stilling under 50% 12 2,5%
Ingen, 0% 1 0,2%
Over 100% 1 0,2%
Totalt 473 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 5582 aktive aktiviteter er nå 4668 (83,6 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1309 28,0 %
En til en hjelp/tjeneste 1014 21,7 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 656 14,1 %
Annet 526 11,3 %
Arrangement 292 6,3 %
Inkludering/integrering 287 6,1 %
Kurs/undervisning 261 5,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 213 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 110 2,4 %
Totalt 4668 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 473 sentralene i landet er 459 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,0%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 115 100,0
Sør Norge 120 116 96,7
Vest Norge 112 107 95,5
Midt/Nord Norge 126 121 96,0
Totalt 473 459 97,0

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler