Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 108 24,1%
Sør Norge 113 25,2%
Vest Norge 107 23,9%
Midt/Nord Norge 120 26,8%
Totalt 448 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 50 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 206 46,0%
Forening/lag 117 26,1%
Stiftelse 68 15,2%
Samvirkeforetak 27 6,0%
Annet 14 3,1%
(Ikke satt) 13 2,9%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 448 100,0%

4. Status

Sentraler blir godkjent før de kommer i drift. Av og til må de midlertidig legge ned driften og noen legges ned.

Status Antall
Godkjent, ikke startet 11
I drift 448
Midlertidig ute av drift 2
Nedlagt 7

5. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 316 74,9%
Flere sentraler 31 7,3%
Uten sentral 75 17,8%
Totalt 422 100%

6. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent

7. Medlemmer NFS pr. region

Av de 448 sentralene i landet er 421 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 94,0%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 108 104 96,3
Sør Norge 113 109 96,5
Vest Norge 107 99 92,5
Midt/Nord Norge 120 109 90,8
Totalt 448 421 94,0

8. Aktivitetskategorier

Av 2250 aktive aktiviteter er nå 954 (42,4 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 249 26,1 %
En til en hjelp/tjeneste 153 16,0 %
Fysisk aktivitet 124 13,0 %
Annet 93 9,7 %
Kurs/undervisning 88 9,2 %
Inkludering/integrering 81 8,5 %
Arrangement 49 5,1 %
Håndverk og hobby 48 5,0 %
Friluftsliv 22 2,3 %
Sang og musikk 21 2,2 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 15 1,6 %
Utflukter/reiser 11 1,2 %
Totalt 954 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler