Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 115 24,4%
Sør Norge 120 25,4%
Vest Norge 108 22,9%
Midt/Nord Norge 125 26,5%
Totalt 468 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 45 nettverk med 49 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 231 48,9%
Forening/lag 128 27,1%
Stiftelse 68 14,4%
Samvirkeforetak 22 4,7%
Annet 12 2,5%
(Ikke satt) 4 0,8%
Aksjeselskap 3 0,6%
Totalt 468 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 253 70,7%
Flere sentraler 58 16,2%
Uten sentral 47 13,1%
Totalt 358 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Totalt 468 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 468 sentralene i landet er 454 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,0%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 115 100,0
Sør Norge 120 116 96,7
Vest Norge 108 103 95,4
Midt/Nord Norge 125 120 96,0
Totalt 468 454 97,0

7. Aktivitetskategorier

Av 4977 aktive aktiviteter er nå 4058 (81,5 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1159 28,6 %
En til en hjelp/tjeneste 906 22,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 552 13,6 %
Annet 415 10,2 %
Arrangement 267 6,6 %
Inkludering/integrering 243 6,0 %
Kurs/undervisning 235 5,8 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 187 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 94 2,3 %
Totalt 4058 100 %

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler