Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 286 54,4%
Forening/lag 150 28,5%
Stiftelse 61 11,6%
Samvirkeforetak 14 2,7%
Annet 11 2,1%
Aksjeselskap 3 0,6%
(Ikke satt) 1 0,2%
Totalt 526 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 43 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 253 70,5%
Flere sentraler 80 22,3%
Uten sentral 26 7,2%
Totalt 359 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Over 100% 24 4,6%
Full stilling, 100% 425 80,8%
75% til 100% 16 3,0%
50% til 75% 7 1,3%
Halv stilling, 50% 14 2,7%
Stilling under 50% 5 1,0%
Ikke oppgitt 35 6,7%
Totalt 526 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 7585 aktive aktiviteter er nå 5900 (77,8 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1773 30,1 %
En til en hjelp/tjeneste 1097 18,6 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 818 13,9 %
Annet 673 11,4 %
Inkludering/integrering 445 7,5 %
Arrangement 393 6,7 %
Kurs/undervisning 287 4,9 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 262 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 152 2,6 %
Totalt 5900 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 526 sentralene i landet er 515 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,9%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 127 126 99,2
Sør Norge 132 129 97,7
Vest Norge 129 125 96,9
Midt/Nord Norge 138 135 97,8
Totalt 526 515 97,9

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler