Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 257 52,6%
Forening/lag 138 28,2%
Stiftelse 59 12,1%
Samvirkeforetak 20 4,1%
Annet 14 2,9%
Aksjeselskap 2 0,4%
Totalt 490 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 44 nettverk med 47 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 260 72,6%
Flere sentraler 63 17,6%
Uten sentral 35 9,8%
Totalt 358 100%

4. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Over 100% 7 1,4%
Full stilling, 100% 380 77,6%
75% til 100% 19 3,9%
50% til 75% 16 3,3%
Halv stilling, 50% 27 5,5%
Stilling under 50% 12 2,4%
Ikke oppgitt 29 5,9%
Totalt 490 100,0%

5. Aktivitetskategorier

Av 6715 aktive aktiviteter er nå 5442 (81,0 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1563 28,7 %
En til en hjelp/tjeneste 1067 19,6 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 747 13,7 %
Annet 630 11,6 %
Inkludering/integrering 396 7,3 %
Arrangement 364 6,7 %
Kurs/undervisning 289 5,3 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 248 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 138 2,5 %
Totalt 5442 100 %

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 490 sentralene i landet er 476 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,1%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 119 119 100,0
Sør Norge 122 118 96,7
Vest Norge 118 112 94,9
Midt/Nord Norge 131 127 96,9
Totalt 490 476 97,1

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler