Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 115 24,3%
Sør Norge 120 25,4%
Vest Norge 109 23,0%
Midt/Nord Norge 125 26,4%
Totalt 469 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 45 nettverk med 49 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 230 48,6%
Forening/lag 127 26,8%
Stiftelse 70 14,8%
Samvirkeforetak 22 4,7%
Annet 12 2,5%
(Ikke satt) 5 1,1%
Aksjeselskap 3 0,6%
Totalt 469 100,0%

4. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 250 69,8%
Flere sentraler 59 16,5%
Uten sentral 49 13,7%
Totalt 358 100%

5. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
Totalt 469 100,0%

6. Medlemmer NFS pr. region

Av de 469 sentralene i landet er 455 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 97,0%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 115 115 100,0
Sør Norge 120 116 96,7
Vest Norge 109 104 95,4
Midt/Nord Norge 125 120 96,0
Totalt 469 455 97,0

7. Aktivitetskategorier

Av 4528 aktive aktiviteter er nå 3559 (78,6 %) påført kategori. Mer om aktiviteten.

Kategori Antall Prosent
Sosiale møteplasser 1011 28,4 %
En til en hjelp/tjeneste 793 22,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 461 13,0 %
Annet 348 9,8 %
Arrangement 257 7,2 %
Inkludering/integrering 230 6,5 %
Kurs/undervisning 214 6,0 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 165 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 80 2,2 %
Totalt 3559 100 %
2018 © Norges Frivilligsentraler