Statistikk

I oversiktene kan du klikke på de grønne lenkene for å få opp listen meg grunnlag for tallene.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

1. Regioner

Frivilligsentralene er delt inn i regioner.

Region Antall Prosent
Øst Norge 107 24,0%
Sør Norge 113 25,4%
Vest Norge 105 23,6%
Midt/Nord Norge 120 27,0%
Totalt 445 100,0%

2. Nettverk

Alle frivilligsentraler er med i et nettverk.
Det er nå 46 nettverk med 49 nettverksledere.
> Liste med nettverk og nettverksledere

3. Eierformer

Frivilligsentralene står svært fritt til å finne en eierform som fungerer for dem.

Eierform Antall Prosent
Kommunal 203 45,6%
Forening/lag 117 26,3%
Stiftelse 68 15,3%
Samvirkeforetak 28 6,3%
Annet 14 3,1%
(Ikke satt) 12 2,7%
Aksjeselskap 3 0,7%
Totalt 445 100,0%

4. Status

Sentraler blir godkjent før de kommer i drift. Av og til må de midlertidig legge ned driften og noen legges ned.

Status Antall
Godkjent, ikke startet 11
I drift 445
Midlertidig ute av drift 2
Nedlagt 7

5. Kommuner

Her kan du se antall kommuner som har og som ikke har frivilligsentral. Du kan også gå direkte til kommuneoversikten.

Sentraler i drift Antall Prosent
En sentral 314 74,4%
Flere sentraler 31 7,3%
Uten sentral 77 18,2%
Totalt 422 100%

6. Stillingsstørrelse

Hvordan daglig leders stillingsstørrelse fordeler seg

Størrelse Antall Prosent
a. Mangler data 2 0,4%
b. Ingen ansatt, 0% 5 1,1%
c. Stilling under 50% 5 1,1%
d. Halv stilling, 50% 38 8,5%
e. Mellom 50% og 75% 20 4,5%
f. 3/4 stilling, 75% 5 1,1%
g. Mellom 75% og 100% 14 3,1%
h. Full stilling, 100% 356 80,0%

7. Medlemmer NFS pr. region

Av de 445 sentraler i landet er 418 medlemmer i Norges Frivilligsentraler. Det er 93,9%.

Pr. region Totalt Medlem Prosent
Øst Norge 107 102 95,3
Sør Norge 113 109 96,5
Vest Norge 105 97 92,4
Midt/Nord Norge 120 110 91,7
Totalt 445 418 93,9
2018 © Norges Frivilligsentraler