Norges Frivilligsentraler søker Prosjektmedarbeider norsktrening

Norges Frivilligsentraler (NFS) er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenter for landets 476 frivilligsentraler. NFS søker nå etter en kollega som engasjerer seg i godt integreringsarbeid. Vi er en organisasjon i utvikling med 7 ansatte pr i dag. I første omgang lyses stillingen ut som et 100% engasjement ut året.

NFS jobber for gode rammevilkår og utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds‐ og samfunnsaktører, synliggjøring av sentralenes arbeid, og vi fungerer som et felles talerør for medlemssentralene. 

Vår visjon er: Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Mange frivilligsentraler arbeider for å bidra til økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Manglende norskferdighet kan være en barriere for integrering. Frivilligsentralene arbeider ofte med lokale samarbeidsaktører for å skape møteplasser for språktrening. Norges Frivilligsentraler vil gjennom tilskuddsordning hos IMDi formidle tilskudd til frivilligsentraler slik at de i enda større grad kan bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Vi søker derfor etter en prosjektmedarbeider som kan koordinere arbeid rundt tilskuddsordningen, bidra med faglig bistand såvel som gjennomføre administrative oppgaver.

Stillingens ansvarsområder

Ditt arbeid vil innebære å:

 • følge opp søknader og rapportering på aktivitetsmidler til språktrening
 • gi støtte og veiledning til frivilligsentralene underveis i prosjektet
 • sørge for å dele informasjon og erfaringer med frivilligsentraler
 • utvikle maler og veiledere, samt informasjonsmateriell etter behov
 • etablere nettverk og samarbeid
 • gjennomføre kompetansehevende aktiviteter innenfor relevante tema
 • sørge for å levere iht prosjektbeskrivelse og krav fra iMDi
 • bidra med andre administrative oppgaver ved behov

Kompetanse og erfaring

Vi søker deg som har:

 • kjennskap til frivilligsentralenes arbeidsområder 
 • erfaring med integreringsarbeid fra frivillig eller offentlig sektor 
 • relevant utdanning og/eller kompetanse
 • gode veiledningsferdigheter
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

Du er:

 • entusiastisk og engasjert i arbeidet for god integrering
 • selvgående og initiativrik
 • god nettverksbygger og har gode samarbeidsevner
 • opptatt av kvalitet og drives av gode resultater
 • nøyaktig, jobber strukturert og har høy gjennomføringsevne
 • utadvendt og evner å skape gode relasjoner
 • løsningsorientert og liker utfordringer 

I Norges Frivilligsentraler får du

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet til å utvikle din kompetanse
 • jobbe i et miljø med høyt faglig nivå
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksitid
 • pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Norges Frivilligsentraler er en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, politisk tilhørighet, religion eller “hull” i CV`en. Vi ønsker søkere med ulike livserfaringer og perspektiver. Personlig egnethet vektlegges. Vi er en organisasjon i utvikling med 7 ansatte per i dag. Vårt kontor ligger midt i Kristiansand sentrum, annet kontorsted er mulig. Reising må påregnes

Send din søknad og CV til oss på post@norgesfrivilligsentraler.no innen 20. april 2022. For spørsmål rundt stillingen kan du kontakte Anita Væting, Rådgiver integrering og mangfold, mobil 413 58 308

IMDi gir svar på søknad på tilskuddsordningen i løpet av april. Stillingen lyses derfor ut med forbehold om tildeling av tilskudd.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler