Over 150 engasjerte personer på Kick off.

“Det å være med på å skape noe større enn seg selv, noe stort, som kan bety noe for andre” -Edmund Birkeland, Fylkeskontakt Leve hele livet i Agder(NFS). “Sykkelturen kan binde oss sammen, og styrke samfunnet” -Ole Kassow, Founder of Cycling Without Age

21. september var det kick off for sykkelturen. Det betyr at arbeidet nå går ut lokalt i de ulike fylkene! Møte var fylt av nyttig informasjon, inspirasjon og ildsjeler som brenner for å løfte frem frivilligheten og Sykkelturen 2022.

Nå starter planleggingen for fullt ute i fylkene, med organisering og planlegging av Sykkelturen 2022.  Det er en fantastisk gjeng som nå, i felleskap med frivilligsentralene og resten av frivilligheten, organisasjoner, kommune og næringsliv, skal legge til rette for å løfte frivilligheten, mer aktivitet - mer glede. 


Hvorfor det store engasjementet blant innbyggerne?

“Det handler om å synliggjøre viktigheten av fellesskap, aktivitet og gode relasjoner” - Arne Thomassen, Fylkesordfører i Agder

Hvorfor er det så viktig at alle skal kunne få delta i aktiviteter?

“Det finnes ufattelig mye mer liv i livet enn det vi ser, når vi ser på hverandre” - Roald Kvam, Motitech ASSammen skal vi feire Norges viktigste lagarbeid.   (Se opptak av Kick off her) 


Det er fremdeles mulig å bidra, bistå både lokalt og nasjonalt. Kontaktinformasjon finnes på nettsiden.


“SAMMEN FÅR VI DET TIL!”

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler