Register

Her finner du register over alle landets frivilligsentraler. Sentralene kan selv gå inn å korrigere sine egne data.

Register | Statistikk | Nettverk | Kommuner

Antall: 34

Navn Kommune E-post Telefon NL Daglig leder
Dovre frivilligsentral Dovre Linda.Berntsen@dovre.kommune.no 99355996 Linda berntsen
Etnedal frivilligsentral Etnedal post@etnedal.frivilligsentral.no 92132438 Kari Skogstad
Gausdal frivilligsentral Gausdal edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no 922 27 970 Edel Klaape-Aasdal
Gjøvik Frivilligsentral Avd. Biri Gjøvik Solveig Rønningen
Gjøvik Frivilligsentral Avd. Snertingdal Gjøvik Solveig Rønningen
Gjøvik frivilligsentral Avd. Sentrum Gjøvik post@gjovik.frivilligsentral.no 61 15 85 55 Solveig Rønningen
Gjøvik frivilligsentral Avd. Hunndalen Gjøvik post@gjovik.frivilligsentral.no 61 15 85 55 Solveig Rønningen
Gjøvik frivilligsentral Avd. Øverby Gjøvik post@gjovik.frivilligsentral.no 61 15 85 55 Solveig Rønningen
Gran frivilligsentral Vassenden Gran post@gran.frivilligsentral.no 97551482 Hilde Tangen
Gran frivilligsentral - Frivillighetens servicekontor Gran post@gran.frivilligsentral.no 97551482 Hilde Tangen
Gran frivilligsentral Ung Gran post@gran.frivilligsentral.no 97551482 Hilde Tangen
Gran flerkulturelle frivilligsentral Gran post@gran.frivilligsentral.no 97551482 Hilde Tangen
Stiftelsen Gran frivilligsentral Gran post@gran.frivilligsentral.no 97551482 Hilde Tangen
Gran frivilligsentral Brua Gran post@gran.frivilligsentral.no 97551482 Hilde Tangen
Jevnaker frivilligsentral Jevnaker post@jevnaker.frivilligsentral.no +47 484 05 219 Øyvind Sogn
Lillehammer frivilligsentral Lillehammer lillehammer@frivillighet.no 99269600 Kirsten Kallelid
Friviljugsentralen i Lom Lom ella.hoel@lom.kommune.no 99693847 Ella Hoel
Lunner frivilligsentral Lunner post@lunner.frivilligsentral.no 46442520 Toril Svendsbråten
Nord-Aurdal frivilligsentral Nord-Aurdal marta.bjornoy.lalim@nord-aurdal.kommune.no 99598702 Marta Bjørnøy Lalim
Nord-Fron frivilligsentral Nord-Fron Laila.fjellseth@nord-fron.kommune.no 61290800 Laila Fjellseth
Torpa/Nordre Land frivillighetssentral Nordre Land hilde.lindahl@nordre-land.kommune.no 99710340 Hilde Lindahl
Nærmiljøsentralen Ringebu Ringebu frivillig.ringebu@gmail.com 95904947 Line Høyesveen
Frivilligsentralen i Sel Sel frivilligsentralen@sel.kommune.no 45661814 Bjørn Randen
Stiftelsen Skjåk friviljugsentral Skjåk skjaak.friviljugsentral@skjaak.kommune.no 900 42 055 Jo-Andre Sperstad Fjeld
Søndre Land frivilligsentral Søndre Land post@sondreland.frivilligsentral.no 953 63 092 Marit Hultmann
Frivilligsentralen i Sør-Aurdal Sør-Aurdal post@sor-aurdal.frivilligsentral.no/frivilligsentralen.astri@gmail.com 953 01 895/468 93 709 Ester Kulterud
Sør-Fron Frivilligsentral Sør-Fron Bergljot.Maehlum@sor-fron.kommune.no 94886138 Bergljot Mæhlum
Vang frivilligsentral Vang frivilligsentralen@vang.kommune.no 46816473 Marte Tangen
Vestre Slidre frivilligsentral Vestre Slidre Lise.Kopperud@vestre-slidre.kommune.no 91598885 Lise Kopperud
Vestre Toten frivilligsentral Vestre Toten frivive@online.no 61 19 22 66 Gunnhild Andersen
Vågå frivillighetssentral Vågå inger-kari.sata@vaga.kommune.no 61293788 Inger Kari Sæta
Østre Toten frivillighetssentral Østre Toten post@otfs.no 48045307 Anne Beate Bakken
Øyer-Tretten frivilligsentral Øyer post@oyer-tretten.frivilligsentral.no 91886643 Mona Svegården
Øystre Slidre frivilligsentral Øystre Slidre liv.vingdal@oystre-slidre.kommune.no 97605755 Liv Vingdal
2018 © Norges Frivilligsentraler