Webinar om norsktrening

Over hele landet tilbyr frivilligsentraler, alene eller i samarbeid med folkebibliotek eller andre frivillige organisasjoner, ulike norsktreningstilbud for personer med innvandrerbakgrunn. Sammen med Røde Kors, KIA og Sanitetskvinnene vil Norges Frivilligsentraler gjennomføre fire gratis webinarer om norsktrening.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse(HK-dir) har lansert temasiden for norsktrening, som er et nyttig verktøy for frivillige organisasjoner i deres arbeid med norskinnsats. Norges Frivilligsentraler samarbeider med HK-dir, IMDi, Røde Kors, Sanitetskvinnene og KIA om ulike tiltak for å gi informasjon til og veilede frivillige norsktrenere tilknyttet frivillige organisasjoner og om norsktrening. Et av tiltakene er gjennomføring av fire gratis webinarer i 2022 med ulike relevante tema. Webinarene er åpne for alle, men målgruppen er i hovedsak frivillige og ansatte som arbeider med norsktrening.

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/

Webinar 1: Samtaler i språklæring - 22. mars
Tema presenteres av Hanne Haugli. Ansvarlig for tilrettelegging er Røde Kors

Når man lærer et nytt språk er det viktig å delta i samtaler for å utvikle muntlige språkferdigheter. Fokuset bør være på kommunikasjon og forståelse, ikke på å snakke korrekt. Viktige oppgaver for norsktreneren er derfor å lede samtaler, ikke snakke for mye selv, stille spørsmål og bidra til en trygg og god stemning slik at alle har lyst til å delta. Det er fint å ta i bruk flere språk for å lette forståelsen.
Program og link til webinar finner du i kalender. Se også vår informasjonsvideo

Webinar 2: Fra ordforråd til meningsutveksling - 28. april
Tema presenteres av Hanne Haugli. Ansvarlig for tilrettelegging er Norges Frivilligsentraler

Deltakernes norskferdigheter og behov påvirker samtalen. Nybegynnere trenger å bygge opp et grunnleggende ordforråd for å kunne kommunisere i hverdagen og mestre sitt nye liv i Norge. Mer erfarne språkbrukere trenger å utvide ordforrådet for å kunne forstå og uttrykke seg på alle livets områder om stadig mer avanserte emner.
Program og link til webinar legges i kalender når det er tilgjengelig.

Webinar 3: Situasjonstilpasset språk - 20. september
Tema presenteres av Hanne Haugli. Ansvarlig for tilrettelegging er Sanitetskvinnene

Det finnes tause normer for hvordan vi uttrykker oss i ulike situasjoner som varierer fra samfunn til samfunn. I Norge går vi ofte rett på sak, mens man innleder med lengre høflighetsfraser andre steder. Ting vi sier hjemme passer det kanskje ikke å si på et offentlig kontor eller foreldremøte. Vi ser på hvordan vi formulerer oss ulikt i ulike situasjoner gjennom rollespill og eksempler.
Program og link til webinar legges i kalender når det er tilgjengelig.

Webinar 4: Språklæring med øvelser og spill - 9. november
Tema presenteres av Hanne Haugli. Ansvarlig for tilrettelegging er KIA

Øvelser, leker og spill gjør det lettere og morsommere å lære et nytt språk. Det er fint å gi øvelser i par og i gruppe hvor det er nødvendig å snakke sammen for å løse oppgaven. Det kan være bra å bruke konkrete gjenstander, bilder og korte filmsnutter for å skape forståelse, variasjon og dynamikk. Det er gøy med spill og konkurranser når voksne skal lære et nytt språk.
Program og link til webinar digitalt møte legges i kalender når det er tilgjengelig.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler