Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 351 av 476 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 5775 aktive aktiviteter er nå 4802 (83,2 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1366 28,4 %
En til en hjelp/tjeneste 1015 21,1 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 685 14,3 %
Annet 539 11,2 %
Arrangement 298 6,2 %
Inkludering/integrering 291 6,1 %
Kurs/undervisning 272 5,7 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 226 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 110 2,3 %
Totalt 4802 100 %

Samarbeid

Av 5775 aktive aktiviteter er nå 4022 (69,6 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1608
Lokale lag og foreninger 1133
Offentlig annet 899
Offentlig helse 821
Annet 350
Nasjonale organisasjoner 257
Næringsliv 231

Nasjonale tiltak

Av 5775 aktive aktiviteter er nå 783 (13,6 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Norsktrening/språkkafé e.l. 118 15,1 %
TelefonVenn 91 11,6 %
Natt/dagravn 76 9,7 %
Aktivitetsvenn (demens) 64 8,2 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 49 6,3 %
Lyttevenn 46 5,9 %
Koronarelatert virksomhet 44 5,6 %
Selvhjelp grupper 40 5,1 %
BUA 35 4,5 %
TV-aksjonen 32 4,1 %
Seniornett 31 4,0 %
Spis med meg 30 3,8 %
Sykling uten alder 22 2,8 %
Kompis 20 2,6 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 20 2,6 %
Sjakk & samfunn 18 2,3 %
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 16 2,0 %
Frivillighetens dag 14 1,8 %
Ryddeaksjon/dag 11 1,4 %
Matsentraler 5 0,6 %
Motiview 1 0,1 %
Totalt 783 100 %

Alder

Av 5775 aktive aktiviteter er nå 612 (10,6 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 5163
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 216
Førskolebarn (2-5 år) 201
Barn (6-12 år) 274
Ungdom (13-17 år) 314
Unge voksne (18-29 år) 339
Voksne (30-44 år) 214
Voksne (45-66 år) 288
Voksne (67-79 år) 219
Eldre (80+ år) 187

Kategorier med aktiviteter

Av 5775 aktive aktiviteter er nå 4802 (83,2 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler