Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 361 av 479 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 6271 aktive aktiviteter er nå 5178 (82,6 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1441 27,8 %
En til en hjelp/tjeneste 1057 20,4 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 737 14,2 %
Annet 600 11,6 %
Inkludering/integrering 364 7,0 %
Arrangement 348 6,7 %
Kurs/undervisning 282 5,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 227 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 122 2,4 %
Totalt 5178 100 %

Samarbeid

Av 6271 aktive aktiviteter er nå 4351 (69,4 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1689
Lokale lag og foreninger 1262
Offentlig annet 1013
Offentlig helse 886
Annet 395
Nasjonale organisasjoner 282
Næringsliv 243

Nasjonale tiltak

Av 6271 aktive aktiviteter er nå 1006 (16,0 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Norsktrening/språkkafé e.l. 128 12,7 %
TelefonVenn 88 8,7 %
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 87 8,6 %
Natt/dagravn 79 7,9 %
Aktivitetsvenn (demens) 74 7,4 %
Selvhjelp grupper 66 6,6 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 55 5,5 %
Koronarelatert virksomhet 51 5,1 %
Seniornett 47 4,7 %
Lyttevenn 46 4,6 %
BUA 41 4,1 %
Spis med meg 40 4,0 %
TV-aksjonen 30 3,0 %
Sykling uten alder 29 2,9 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 26 2,6 %
Sjakk & samfunn 24 2,4 %
Kompis 23 2,3 %
Frivillighetens dag 21 2,1 %
Ryddeaksjon/dag 18 1,8 %
Sykkelturen 2022 (parallelt) 12 1,2 %
Frivillighetens år 9 0,9 %
Matsentraler 8 0,8 %
Motiview 4 0,4 %
Totalt 1006 100 %

Alder

Av 6271 aktive aktiviteter er nå 654 (10,4 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 5617
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 234
Førskolebarn (2-5 år) 222
Barn (6-12 år) 301
Ungdom (13-17 år) 336
Unge voksne (18-29 år) 364
Voksne (30-44 år) 233
Voksne (45-66 år) 310
Voksne (67-79 år) 236
Eldre (80+ år) 204

Kategorier med aktiviteter

Av 6271 aktive aktiviteter er nå 5178 (82,6 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler