Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 290 av 459 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 3420 aktive aktiviteter er nå 2425 (70,9 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 756 31,2 %
En til en hjelp/tjeneste 337 13,9 %
Fysisk aktivitet 302 12,5 %
Annet 232 9,6 %
Inkludering/integrering 187 7,7 %
Kurs/undervisning 166 6,8 %
Arrangement 157 6,5 %
Håndverk og hobby 87 3,6 %
Friluftsliv 68 2,8 %
Sang og musikk 53 2,2 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 50 2,1 %
Utflukter/reiser 30 1,2 %
Totalt 2425 100 %

Samarbeid

Av 3420 aktive aktiviteter er nå 1692 (49,5 %) påført samarbeid.

Samarbeid Antall
I egen regi 793
Lokale lag og foreninger 451
Offentlig annet 293
Offentlig helse 275
Annet 108
Nasjonale organisasjoner 78
Næringsliv 66

Alder

Av 3420 aktive aktiviteter er nå 240 (7,0 %) påført alder fra eller til.

Aldersgruppe Antall
For alle 549
0 - 1 år 78
2 - 11 år 79
12 - 18 år 131
19 - 25 år 35
26 - 49 år 39
50 - 65 år 75
66 år og eldre 9

Kategorier med aktiviteter

Av 3420 aktive aktiviteter er nå 2425 (70,9 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

Fysisk aktivitet

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, osv.

Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

Håndverk og hobby

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, osv

Friluftsliv

Gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

Sang og musikk

Babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

Gjenbruk/utlån/reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

Utflukter/reiser

Dagsturer, ferieopplegg, osv.

2018 © Norges Frivilligsentraler