Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 285 av 453 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 3258 aktive aktiviteter er nå 2199 (67,5 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 674 30,7 %
En til en hjelp/tjeneste 300 13,6 %
Fysisk aktivitet 277 12,6 %
Annet 205 9,3 %
Inkludering/integrering 178 8,1 %
Kurs/undervisning 157 7,1 %
Arrangement 141 6,4 %
Håndverk og hobby 87 4,0 %
Friluftsliv 57 2,6 %
Sang og musikk 52 2,4 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 44 2,0 %
Utflukter/reiser 27 1,2 %
Totalt 2199 100 %

Samarbeid

Av 3258 aktive aktiviteter er nå 1494 (45,9 %) påført samarbeid.

Samarbeid Antall
I egen regi 707
Lokale lag og foreninger 384
Offentlig annet 266
Offentlig helse 245
Annet 92
Nasjonale organisasjoner 67
Næringsliv 61

Alder

Av 3258 aktive aktiviteter er nå 226 (6,9 %) påført alder fra eller til.

Aldersgruppe Antall
For alle 465
0 - 1 år 71
2 - 11 år 67
12 - 18 år 114
19 - 25 år 32
26 - 49 år 38
50 - 65 år 70
66 år og eldre 6

Kategorier med aktiviteter

Av 3258 aktive aktiviteter er nå 2199 (67,5 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

Fysisk aktivitet

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, osv.

Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

Håndverk og hobby

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, osv

Friluftsliv

Gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

Sang og musikk

Babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

Gjenbruk/utlån/reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

Utflukter/reiser

Dagsturer, ferieopplegg, osv.

2018 © Norges Frivilligsentraler