Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 248 av 449 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 2463 aktive aktiviteter er nå 1220 (49,5 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 331 27,1 %
En til en hjelp/tjeneste 183 15,0 %
Fysisk aktivitet 163 13,4 %
Annet 119 9,8 %
Inkludering/integrering 102 8,4 %
Kurs/undervisning 99 8,1 %
Arrangement 63 5,2 %
Håndverk og hobby 56 4,6 %
Friluftsliv 35 2,9 %
Sang og musikk 33 2,7 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 24 2,0 %
Utflukter/reiser 12 1,0 %
Totalt 1220 100 %

Samarbeid

Av 2463 aktive aktiviteter er nå 638 (25,9 %) påført samarbeid.

Samarbeid Antall
I egen regi 314
Lokale lag og foreninger 155
Offentlig annet 123
Offentlig helse 83
Nasjonale organisasjoner 31
Annet 26
Næringsliv 22

Alder

Av 2463 aktive aktiviteter er nå 152 (6,2 %) påført alder fra eller til.

Aldersgruppe Antall
For alle 178
0 - 1 år 47
2 - 11 år 40
12 - 18 år 65
19 - 25 år 19
26 - 49 år 25
50 - 65 år 40
66 år og eldre 4

Kategorier med aktiviteter

Av 2463 aktive aktiviteter er nå 1220 (49,5 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

Fysisk aktivitet

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, osv.

Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

Håndverk og hobby

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, osv

Friluftsliv

Gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

Sang og musikk

Babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

Gjenbruk/utlån/reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

Utflukter/reiser

Dagsturer, ferieopplegg, osv.

2018 © Norges Frivilligsentraler