Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 355 av 478 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 5948 aktive aktiviteter er nå 4979 (83,7 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1414 28,4 %
En til en hjelp/tjeneste 1057 21,2 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 707 14,2 %
Annet 571 11,5 %
Arrangement 310 6,2 %
Inkludering/integrering 301 6,0 %
Kurs/undervisning 273 5,5 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 232 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 114 2,3 %
Totalt 4979 100 %

Samarbeid

Av 5948 aktive aktiviteter er nå 4169 (70,1 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1654
Lokale lag og foreninger 1164
Offentlig annet 939
Offentlig helse 864
Annet 368
Nasjonale organisasjoner 265
Næringsliv 232

Nasjonale tiltak

Av 5948 aktive aktiviteter er nå 880 (14,8 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Norsktrening/språkkafé e.l. 122 13,9 %
TelefonVenn 91 10,3 %
Natt/dagravn 76 8,6 %
Aktivitetsvenn (demens) 72 8,2 %
Koronarelatert virksomhet 62 7,0 %
Selvhjelp grupper 56 6,4 %
Lyttevenn 46 5,2 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 45 5,1 %
BUA 41 4,7 %
Spis med meg 41 4,7 %
Seniornett 39 4,4 %
TV-aksjonen 30 3,4 %
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 28 3,2 %
Sykling uten alder 24 2,7 %
Kompis 23 2,6 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 22 2,5 %
Sjakk & samfunn 20 2,3 %
Frivillighetens dag 15 1,7 %
Ryddeaksjon/dag 14 1,6 %
Matsentraler 8 0,9 %
Motiview 4 0,5 %
Sykkelturen 2022 (parallelt) 1 0,1 %
Totalt 880 100 %

Alder

Av 5948 aktive aktiviteter er nå 625 (10,5 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 5323
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 218
Førskolebarn (2-5 år) 205
Barn (6-12 år) 277
Ungdom (13-17 år) 319
Unge voksne (18-29 år) 349
Voksne (30-44 år) 218
Voksne (45-66 år) 295
Voksne (67-79 år) 222
Eldre (80+ år) 190

Kategorier med aktiviteter

Av 5948 aktive aktiviteter er nå 4979 (83,7 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler