Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 354 av 477 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 5830 aktive aktiviteter er nå 4872 (83,6 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1375 28,2 %
En til en hjelp/tjeneste 1038 21,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 693 14,2 %
Annet 549 11,3 %
Arrangement 305 6,3 %
Inkludering/integrering 295 6,1 %
Kurs/undervisning 274 5,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 230 4,7 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 113 2,3 %
Totalt 4872 100 %

Samarbeid

Av 5830 aktive aktiviteter er nå 4088 (70,1 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1637
Lokale lag og foreninger 1141
Offentlig annet 921
Offentlig helse 835
Annet 364
Nasjonale organisasjoner 260
Næringsliv 231

Nasjonale tiltak

Av 5830 aktive aktiviteter er nå 823 (14,1 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Norsktrening/språkkafé e.l. 118 14,3 %
TelefonVenn 90 10,9 %
Natt/dagravn 76 9,2 %
Aktivitetsvenn (demens) 66 8,0 %
Koronarelatert virksomhet 48 5,8 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 46 5,6 %
Lyttevenn 44 5,3 %
Selvhjelp grupper 44 5,3 %
BUA 37 4,5 %
Spis med meg 36 4,4 %
Seniornett 35 4,3 %
TV-aksjonen 32 3,9 %
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 26 3,2 %
Sykling uten alder 24 2,9 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 22 2,7 %
Kompis 20 2,4 %
Sjakk & samfunn 20 2,4 %
Frivillighetens dag 17 2,1 %
Ryddeaksjon/dag 13 1,6 %
Matsentraler 7 0,9 %
Motiview 2 0,2 %
Totalt 823 100 %

Alder

Av 5830 aktive aktiviteter er nå 611 (10,5 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 5219
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 215
Førskolebarn (2-5 år) 200
Barn (6-12 år) 270
Ungdom (13-17 år) 313
Unge voksne (18-29 år) 338
Voksne (30-44 år) 214
Voksne (45-66 år) 289
Voksne (67-79 år) 218
Eldre (80+ år) 186

Kategorier med aktiviteter

Av 5830 aktive aktiviteter er nå 4872 (83,6 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler