Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 346 av 473 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 5548 aktive aktiviteter er nå 4650 (83,8 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1297 27,9 %
En til en hjelp/tjeneste 1021 22,0 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 652 14,0 %
Annet 524 11,3 %
Arrangement 291 6,3 %
Inkludering/integrering 285 6,1 %
Kurs/undervisning 260 5,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 211 4,5 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 109 2,3 %
Totalt 4650 100 %

Samarbeid

Av 5548 aktive aktiviteter er nå 3911 (70,5 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1607
Lokale lag og foreninger 1056
Offentlig annet 880
Offentlig helse 793
Annet 321
Nasjonale organisasjoner 242
Næringsliv 212

Nasjonale tiltak

Av 5548 aktive aktiviteter er nå 692 (12,5 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Språkkafe 101 14,6 %
TelefonVenn 96 13,9 %
Natt/dagravn 75 10,8 %
Aktivitetsvenn (demens) 57 8,2 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 47 6,8 %
Koronarelatert virksomhet 42 6,1 %
Lyttevenn 38 5,5 %
Selvhjelp grupper 35 5,1 %
BUA 34 4,9 %
TV-aksjonen 27 3,9 %
Seniornett 26 3,8 %
Sykling uten alder 20 2,9 %
Kompis 19 2,7 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 19 2,7 %
Spis med meg 18 2,6 %
Sjakk & samfunn 17 2,5 %
Frivillighetens dag 11 1,6 %
Ryddeaksjon/dag 10 1,4 %
Totalt 692 100 %

Alder

Av 5548 aktive aktiviteter er nå 2075 (37,4 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 3473
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 45
Førskolebarn (2-5 år) 14
Barn (6-12 år) 95
Ungdom (13-17 år) 163
Unge voksne (18-29 år) 238
Voksne (30-44 år) 28
Voksne (45-66 år) 153
Voksne (67-79 år) 35
Eldre (80+ år) 265

Kategorier med aktiviteter

Av 5548 aktive aktiviteter er nå 4650 (83,8 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler