Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 345 av 473 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 5582 aktive aktiviteter er nå 4668 (83,6 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1309 28,0 %
En til en hjelp/tjeneste 1014 21,7 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 656 14,1 %
Annet 526 11,3 %
Arrangement 292 6,3 %
Inkludering/integrering 287 6,1 %
Kurs/undervisning 261 5,6 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 213 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 110 2,4 %
Totalt 4668 100 %

Samarbeid

Av 5582 aktive aktiviteter er nå 3926 (70,3 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1614
Lokale lag og foreninger 1067
Offentlig annet 876
Offentlig helse 795
Annet 322
Nasjonale organisasjoner 243
Næringsliv 214

Nasjonale tiltak

Av 5582 aktive aktiviteter er nå 700 (12,5 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Språkkafe 101 14,4 %
TelefonVenn 95 13,6 %
Natt/dagravn 75 10,7 %
Aktivitetsvenn (demens) 59 8,4 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 50 7,1 %
Koronarelatert virksomhet 40 5,7 %
Lyttevenn 39 5,6 %
Selvhjelp grupper 36 5,1 %
BUA 35 5,0 %
TV-aksjonen 29 4,1 %
Seniornett 27 3,9 %
Sykling uten alder 21 3,0 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 20 2,9 %
Kompis 19 2,7 %
Sjakk & samfunn 17 2,4 %
Spis med meg 17 2,4 %
Frivillighetens dag 10 1,4 %
Ryddeaksjon/dag 10 1,4 %
Totalt 700 100 %

Alder

Av 5582 aktive aktiviteter er nå 618 (11,1 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 4964
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 213
Førskolebarn (2-5 år) 197
Barn (6-12 år) 274
Ungdom (13-17 år) 314
Unge voksne (18-29 år) 335
Voksne (30-44 år) 209
Voksne (45-66 år) 284
Voksne (67-79 år) 214
Eldre (80+ år) 182

Kategorier med aktiviteter

Av 5582 aktive aktiviteter er nå 4668 (83,6 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler