Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 294 av 461 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 3501 aktive aktiviteter er nå 2570 (73,4 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 811 31,6 %
En til en hjelp/tjeneste 358 13,9 %
Fysisk aktivitet 323 12,6 %
Annet 236 9,2 %
Inkludering/integrering 197 7,7 %
Kurs/undervisning 174 6,8 %
Arrangement 161 6,3 %
Håndverk og hobby 92 3,6 %
Friluftsliv 75 2,9 %
Gjenbruk/utlån/reparasjon 55 2,1 %
Sang og musikk 54 2,1 %
Utflukter/reiser 34 1,3 %
Totalt 2570 100 %

Samarbeid

Av 3501 aktive aktiviteter er nå 1838 (52,5 %) påført samarbeid.

Samarbeid Antall
I egen regi 852
Lokale lag og foreninger 490
Offentlig annet 322
Offentlig helse 299
Annet 116
Nasjonale organisasjoner 90
Næringsliv 76

Alder

Av 3501 aktive aktiviteter er nå 260 (7,4 %) påført alder fra eller til.

Aldersgruppe Antall
For alle 578
0 - 1 år 82
2 - 11 år 85
12 - 18 år 145
19 - 25 år 36
26 - 49 år 43
50 - 65 år 82
66 år og eldre 10

Kategorier med aktiviteter

Av 3501 aktive aktiviteter er nå 2570 (73,4 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

Fysisk aktivitet

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, osv.

Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

Håndverk og hobby

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, osv

Friluftsliv

Gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

Gjenbruk/utlån/reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

Sang og musikk

Babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

Utflukter/reiser

Dagsturer, ferieopplegg, osv.

2018 © Norges Frivilligsentraler