Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Metoden Aktive Sammen ble utviklet gjennom det 3 årige prosjektet "Aktive seniornettverk" i Vennesla kommune i samarbeid med Nasjonal kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse(NKBUF). Senter for omsorgsforskning hadde ansvar for følgeforsningen. Deres rapport som er skrevet av Per Gunnar Disch kan lastes ned her: Rapporten Med hverandre-for hverandre_Evaluering Aktive seniornettverk.pdf

Norges Frivilligsentraler skal nå jobbe sammen med Nasjonal Kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) og Vennesla frivilligsentral . Vi skal sammen videreutvikle metoden med den erfaring de nå har gjort i arbeid med barn, ungdom og familie, mentalhelse og rus, og i samarbeid med Vennesla kommune sin flyktnings- tjeneste. Vi vil også jobbe for å få igangsatt prosjekter hvor arbeidsmetoden prøves ut, slik at vi får bredere erfaring også fra andre kommuner og frivilligsentraler. 

Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Nasjonal kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse(NKBUF), og ser frem til å jobbe sammen med professor Jorunn Midtsundstad

Det vi i dag kan si er: Arbeidsmetoden har mobilisert stor aktivitet i Vennesla Kommune. I arbeidet med "Leve hele livet" ser vi arbeidsmetoden som nyttig, for å mobilisere seniorer som ressurser og for å opprettholde aktivitet for målgruppen. 

En annen viktig erfaring er nytten av kontaktpersoner i kommunen og for lag og foreninger som har vær avgjørende for samhandling i praksis. 

Videre erfaring og funn i arbeidet vil bli delt på nettsiden fortløpende  i 2021. 


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler