IMDi og HK-dir - Styrket Norskinnsats

Over hele landet tilbyr frivillige organisasjoner, alene eller i samarbeid med folkebibliotek og frivillighetssentraler, ulike norsktreningstilbud for personer med innvandrerbakgrunn.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lansert temasiden: https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/, som kan bidra til å øke kvaliteten på norsktreningstilbudene.

IMDi har inngått i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), et samarbeid med de fire største frivillige organisasjonene innen norsktrening, med formål om å gi informasjon til og veiledning av frivillige norsktrenere tilknyttet frivillige organisasjoner. Dette er Norges Frivilligsentraler, KIA, Sanitetskvinnene og Røde Kors.

Sammen skal vi øke kompetansen i frivillige organisasjoner og blant frivillige norsktrenere om norsktrening. Samarbeidet vil synliggjøre temaside om norsktrening, og drive andre læringsarenaer basert på innholdet i temasiden som ledd i kvalitetsforbedring og differensiering av norsktreningstilbudene.
imdi.no/norsktrening

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler