Kompis

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder og Aktiv ung vil vi gjennomføre en pilot i Agder med tre frivilligsentraler. Lindesnes, Marnardal og Hægeland og Øvrebø frivilligsentral og helselagene i kommunen vil delta.

Aldersgruppe: For alle

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder og Aktiv ung vil vi gjennomføre en pilot i Agder med tre frivilligsentraler. Lindesnes, Marnardal og Hægeland og Øvrebø frivilligsentral  sammen med Helse lagene i kommunene vil delta.

Målet med piloten Kompis er å forebygge ensomhet ved å etablere grupper med seniorer og barn og unge som deltagere og ressurser. Aktivitetene gjennomføres ut fra interessene hos deltakerne og ressursene hos seniorene og i samarbeid med lag og foreninger lokalt.

Nettsiden kompis.no blir plattform for erfaring og verktøy for å etablere Kompis grupper i andre fylker og kommuner. 

Norges Frivilligsentraler har sammen med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder fått innvilget  kr. 128. 000 fra Fylkesmannen i Agder, til gjennomføring og koordinering av pilotene i 2021.    

Hilde Ø. Nordhagen i Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral har fått tildelt koordinator rollen i Agder. 

post@hegelandogovrebo.frivilligsentral.no

tlf: 412 82 946


Hilde Ø. Nordhagen og Jorunn Sagen Olsen er med i Agder utfordringen 2020 ved Universitetet i Agder,  og vi vil dele erfaring og verktøy fra CoLab som anvendes i prosjektet Kompis.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler