Korona informasjon (IMDi)

Prosjektperiode: 01.03.2021 - 31.12.2022 // Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen. Dette omfatter også informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

NFS har jobbet med 5 hovedmål i prosjektet: kontinuerlig innhenting, oppdatering og videreformidling av myndighetenes informasjon om korona, utviklet maler og veiledere, gjennomført møter og kurs for frivilligsentraler, oppfølging av sentraler og deres lokale tiltak, og delt erfaringer og prosjekter i Idébanken inkludert håndbok (daglige ledere hos frivilligsentraler har til gang til idebanken).

For mer informasjon se frivilligsentral.no/korona

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler