Leve hele livet (Helsedir.)

Prosjektperiode: 2021-2024 // Formål: Mobilisere og støtte de lokale sentralene slik at de kan delta i arbeidet med å sette Leve hele livet på dagsorden i kommunene, og bidra til å sette i verk tiltak lokalt. Samt bidra til økt kunnskap om tema frivillighet i landets kommuner.

NFS har intensjonsavtale med Helsedirektoratet (2020-2022). Målet med intensjonsavtalen er å:

  • Mobilisere og støtte de lokale frivilligsentralene til å delta i arbeidet med å sette Leve hele livet på dagsorden i kommunene.
  • Bidra til å sette i verk lokale tiltak for flere gode leveår for innbyggere over 65 år i tråd med Leve hele livet.
  • Øke seniorers deltagelse i frivillighet i tråd med Leve hele livet.

I prosjektet Leve hele livet i NFS skal vi også bidra til en helhetlig frivillighetspolitikk, og støtte og veilede FS til økt samarbeid mellom frivillige, lag og foreninger og kommune.

For mer info se - levehelelivet.frivilligsentral.no

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler