Lyttevenn.no

‹‹Lyttevenn›› er en aktivitet hvor generasjoner møtes og eldre er en viktig ressurs. Et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt. Lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing.

Lyttevenn er et nasjonalt konsept gjenomført av frivilligsentrlaer ofte i samarbeid med eldrerådet.  NFS administrere nettsiden, men eier ikke konseptet.

For mer info se lyttevenn.no.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler