Marnardal Frivilligsentral

Marnardal Frivilligsentral er en del av Lindesnes kommune

Marnardal Frivilligsentral hvor  Brit Mjåland har arbeidet som prosjektleder i Aktive Sammen fra sept.2021 til juni 2022 og  Astrid Leirkjær  er daglig leder.

Frivilligsentralen har kontor, kafè og møtelokaler i Veksthuset sentralt i Øyslebø sentrum. Vi er en frivillig forening som mobiliserer og organiserer frivillig innsats i aktiviteter og arrangement for innbyggerne Marnardal. Vi samhandler både med kommune, lag og foreninger, lokalt næringsliv og enkeltpersoner. Formålet vårt er å skape og utvikle arenaer for gode møter mellom mennesker gjennom aktivitet, sosialt fellesskap og deltakelse.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler