Midtre Gauldal Frivilligsentral

Midtre Gauldal Frivilligsentral er lokalisert på Støren. Støren er kommunesenteret i Marit Bjørgen land, og er omkranset av en av Norges beste lakseelv Gaula. Midtre Gauldal er en av Trøndelags store kommuner i areal, og vi er sentralt plassert der Røros- og Dovrebanen skiller lag på tur fra Trondheim.Vi sier som Bør Børson jr at du kan ikke reise forbi Midtre Gauldal uten å stoppe å spise et wienerbrød fra Størens bakeri. Velkommen innom.

Ved Midtre Gauldal frivilligsentral jobber daglig leder Trude Heggdal og medarbeider Rita Sandmo. Trude er også prosjektleder for Aktive sammen.

Midtre Gauldal Frivilligsentral er en forenings eid sentral, og har eksistert siden 2006.Vi er lokalisert på Støren Kulturhus som ligger  i hjertet av Gauldalen mellom Trondheim og Røros/Oppdal

Våre forventninger til å delta i dette pilotprosjektet er å etablere et mer formelt samarbeid med kommunen, Hvor frivillige kan bidra aktivt sammen med kommunen. Ved å formalisere og forankre samarbeidet, kan vi sammen bidra overfor sårbare barn og unge gjennom pilotprosjektet, og håpet er at metoden kan brukes overfor andre brukergrupper på sikt. Videre ser vi at dette prosjektet kan være en katalysator for å få til en bedre frivillighetspolitikk i vår kommune, samt etablere et tettere samarbeid mellom lag/organisasjoner og kommunen.

Etter en del vurderinger og endringer har vi kommet frem til å konsentrere pilotprosjektet på Støren barneskole. Prosjektgruppen består av følgende medlemmer:  

  • Guro Nordvik fra Støren Barneskole,  
  • Sarah Ahmed Karim, 
  • Bente Eidsmo,
  • Ehab Omar ungdomsrepresentant 
  • Trude Heggdal, prosjektleder


Link til nettsiden Midtre Gauldal Frivilligsentral

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler