Norsktrening (IMDi) - sprak.frivilligsentral.no

Prosjektperiode: 01.11.2021 - 31.12.2022 // Formål: Øke kompetansen i frivillige organisasjoner og blant frivillige norsktrenere om norsktrening. Lansering av temaside om norsktrening, og drive læringsarenaer basert på innholdet i temasiden som ledd i kvalitetsforbedring og differensiering av norsktreningstilbudene.
Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler