Sammen mot ensomhet (Helsedir.), del av arbeidet med Sykkelturen 2022

Prosjektperiode: 01.08.2021 - 31.12.2022 // Formål: Løfte og forankre allerede utprøvde nasjonale prosjekter med tilknytning til Leve hele livet og integreringsarbeid. Samle og dele tiltak som forebygger eller motvirker ensomhet.

Bruke Frivillighetens år, og signalarrangementet Sykkelturen 2022 for å oppnå de ovenstående to punkter med å videreutvikle våre nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt.
Produsere materiell som kan både brukes lokalt og nasjonalt for å vises at sentraler har mange gode, inkluderende tilbud.

For mer informasjon se sykkelturen2022.no

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler