Sarpsborg FriviligssentralSarpsborg Frivilligsentral er en del av team kulturutvikling i virksomhet kultur i Sarpsborg kommune og har én ansatt daglig lederAnn Karine Forsberg Larsen. Det en deltidsstilling på kontoret, samt 2 prosjektmedarbeidere knyttet til prosjektene «Skogens Menn» og «Aktive Sammen» .

 I prosjektet ‹‹ Aktive Sammen ›› arbeider Harald Nicolaisen som prosjektmedarbeider.

Sentralen har over 20 forskjellige aktiviteter og over 130 aktive frivillige. Frivilligsentralens styre består av syv medlemmer; daglig leder, representanter fra frivillige, flerkulturelt råd, politikere og teamleder for kultur og fritid.

Sarpsborg er en av byene i landet som har flest barn som lever i familier med svært lav inntekt, og det begrenser mange barn og unges mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker å delta i prosjektet for å være med å utvikle en arbeidsmodell og en metodikk som på sikt kan bli et viktig virkemiddel for å realisere ambisjonene i Fritidserklæringen. Videre gir dette vår en sentral en mulighet til å komme sterkere på banen i forhold de yngre innbyggerne i vårt lokalmiljø. Vi har mange ressurssterke frivillige knyttet til vår sentral, og ellers gode samarbeidspartnere i kommunal- og frivillig sektor som vil bidra, så utgangspunktet for å få til gode løsninger her er absolutt til stede


 Prosjektet har dannet en arbeidsgruppe som består av :

  • Sandesundveien barneskole: Ann-Kristin Paulsen
  • Sarpsborg Musikkråd: Magne Hansen
  • Sarpsborg Idrettsråd: Ole-Henrik Andersen
  • Brukerrepresentant foresatt: Muhammed Ercetin
  • Brukerrepresentant ung: Peter André Altier
  • Sarpsborg Frivilligsentral: Harald Nicolaisen
  • Pensjonistforening/eldreråd: Ikke avklart.
Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler