Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. 

Sjetne Frivilligsentral startet opp 1. oktober 2009.  I 2021 er vi involvert i nærmere 40 ulike aktivitetstilbud som bidrar til at nærmiljøet vårt oppleves som et bra sted å bo.

 Sjetne Frivilligsentral daglige aktiviteter ledes av en daglig leder Siri Kvande i 100% stilling. 

Ingunn Skjevelnes Carlin er ansatt som prosjektleder for Aktive sammen i Sjetne og Tillerbyen frivilligsentraler
Ingunn Skjevelnes Carlin
  • Vi er med i prosjektet fordi vi ønsker å skape gode og varige rutiner for å fange opp og aktivisere ungdom som av ulike årsaker faller utenfor fellesskapet. Vi ønsker også å være med på å legge til rette for slike gode rutiner som kan brukes i hele Trondheim kommune og frivillige organisasjoner her.

  • Arbeidsgruppa, holder på å etablere arbeidsgruppen og jobber med å informere og spørre disse. Avdelingsleder i UNG kultur Heimdal, Julie F. Ottesen har sagt ja til å være med.

  • Deltar i prosjektet sammen med Tillerbyen frivilligsentral.

Tillerbyen frivilligsentral
Tillerbyen Frivilligsentral startet opp 9. august 2021 som den 14. frivilligsentralen i Trondheim, og har flyttet inn i flotte, nyoppussede lokaler i gamle Breidablikk skole på Heimdal. Den er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. Tillerbyen frivilligsentral ligger under samme daglig leder som Sjetne frivilligsentral, Siri Kvande. Frivillig leder på Tillerbyen blir Nina Iversen.Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler