Speideren ble plassen hvor Issa fikk sine venner!

Issa drømte om å få venner han kunne være i aktivitet med ute i naturen.

Aldersgruppe: 5 til 18 år

Trinn 1. Hvordan komme i gang?

Da familiene fra Syria kom til kommunen, kartla bosetter på NAV interesser og drømmer hos barna, unge og familien. Bakgrunn for kartleggingen var samarbeid med Frivilligsentralen som jobber med å legge tilrette for god integrering i tett samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner, kommune og næringsliv.

Bosetter melde behov vi nettsiden til den lokale frivilligsentral: "Gutt 11 år ønsker å få venner han kan være i aktivitet sammen med ute i naturen"

Trinn 2. Samtale med den eller de som har et behov, og evn. deres pårørende

Nettverkskoordinator/frivillig koordinator i frivilligsentralen møter gutten hjemme hos familien fra Syria sammen med bosetter (Kontaktperson)som har meldt inn behov (kontaktperson)

Trinn 3. Avklare behov og ønske om tilbud

Det er ikke bare gutten som drømmer om nettverk. Det gjør også mor, bestemor og de fire søsknene til Issa. Når nettverks koordinator/frivillig koordinator. Det avklares raskt at familien ønsker en norsk venne familie. Da mor er alene med de fem barna sammen med bestemor, vi vet det kan bli krevende tenker vi det kan være en god ide og fine en familie som er aktiv i en organisasjon hvor vi tror passer til drømmene Issa og er opptatt av inkludering og nyskjerrig på andre kulturer. Samtidig som ønsket å se  etter en familie hvor barn, foresatte og besteforeldre var tett på hverandre. 

Trinn 4. Etablere nettverk for gjennomføring

I databasen i InVi hadde vi registrert en familie som kunne passe. De hadde registrert seg som venne familie og familien hadde stort engasjement for speideren. Da var det bare og ta kontakt, fortelle om familien som var kommet til Vennesla og sønnen som vi nå trodde kunne trives i speideren.

Trinn 5. Oppfølgings samtaler

Oppfølging var viktig for der var barrierer i forhold til å kunne stå i oppgaven. Da ble samtalene sammen med nettverks koordinator og bosetter i NAV svært viktige. 

Mannen i familien (Steinar)var den som tok Issa til speideren, han startet faktisk opp som speider leder en periode for å kunne følge opp Issa på en god måte til han var trygg i gruppen. 

Mor til Issa var trygg for å sende Issa til speideren ,da det allerede var bygd en god relasjon mellom henne og Steinar som hentet og kjørte han hver uke.

Etter to år slutte Steinar og pga jobb var det vanskelig og følge opp Issa videre, og for mor til Issa var situasjonen vanskelig og de trengte hjelp. Da var det kort vei for at Bodil mor til Steinar gikk inn i rollen, tok ansvar og fulgte Issa videre. 

Det var utrolig fint for Issa og ha med Bodil med når det kom situasjoner da andre hadde med seg foresatte, og ved utflukter for hele familien tok Bodil med mannen sinn Ola sammen med Issa og sine søsken.

I dag står familie nære hverandre, mor til Issa gleder seg over at hun kan invitere til middager og har noen hun sammen med moren kan gå på besøk til. "De gjør min mor,  barna mine  og meg så mye godt - og jeg er så glad for vennen våre"!

Barna er tydelig glad og faktisk stolt over de norske vennen mor og bestemor har fått!  Bodil sier når venninnen og jeg møter på Issa, mor og bestemor i sentrum: "Da kan jeg se hvor stolt han er når vi stopper opp og har en god samtale med mor og bestemor"!

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler