Spis med meg!

Prosjektperiode: 2019 // Vestre Aker Frivilligsentral hadde hovedansvar for gjennomføring sammen med Kåfjord, Risør og Østbyen Frivilligsentral. En av fire hjemmeboende eldre lider av feil og/eller underernæring. Det fører til dårligere livskvalitet for den som ikke får i seg nok næring og til store utgifter for stat og kommune. "Spis med meg!" var et prosjekt som undersøkte hvordan frivilligheten kan hjelpe til med å løse denne samfunnsutfordringen.

Tall fra 2019 viser at én av fire hjemmeboende eldre lider av feil og/eller underernæring. "Spis Med Meg!" viser hvordan frivillig innsats kan bidra med løsninger på denne samfunnsutfordringen. Prosjektet har både et kortsiktig mål; å gjennomføre aktiviteter og arrangementer, men også et langsiktig mål; å vise hvordan vi har gått frem for å implementere en ny tjeneste i daglig drift uten særlig økte kostnader for frivilligsentralen.

Frivilligsentraler finne mer informasjon om Spis med meg prosjekt i idebanken inkludert utarbeidet håndbok. Her blir presentert erfaringer fra én til én tjenester, gruppetilbud og større arrangementer.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler