Spis med meg

Visste du at så mange som 1 av 4 eldre som bor hjemme hos seg selv kan lide av feil- og/eller underernæring? Dette kan ha stor negativ effekt på den enkeltes livskvalitet i og med at man blir mer utsatt for sykdom og plager når man ikke får i seg den næringen man trenger. Dette hadde vi lyst å gjøre noe med.

Derfor gjennomførte Norges Frivilligsentraler i 2019 et prosjekt vi kalte «Spis Med Meg». I prosjektet undersøkte vi hvordan frivilligheten kan bidra med løsninger på denne samfunnsutfordringen. Det er jo ofte kompliserte årsaker til at eldre ikke spiser og det er ikke alt frivillighet kan løse.

Vestre Aker Frivilligsentral, ved Stina Åmo, ledet prosjektet. En stor takk til Risør Frivilligsentral, Østbyen Frivilligsentral og Kåfjord Frivilligsentral som deltok! Alle disse fire sentralene hadde forskjellige løsningsmodeller for hvordan vi kunne inspirere eldre til å spise mer og bedre, og hvordan vi kunne samarbeide med andre for å løse oppgaven. Alle våre tanker og erfaringer har nå blitt samlet i en digital håndbok som ligger tilgjengelig i InVi for alle frivilligsentraler i Norge.


Har du spørsmål knyttet til dette prosjektet kontakt oss på mail, vil vi gjerne svare så godt vi kan.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler