Svelvik Frivilligsentral

1.Svelvik Frivilligsentral – prosjektmedarbeider: Wiktor Bråthen har hovedansvaret for prosjektet med bistand fra daglig leder Heidi Smedsrud Hansen

2.Svelvik Frivilligsentral er kommunalt eid og en av fem sentraler i Drammen kommune. Sentralens nærmiljø og geografiske nedslagsfelt er i hovedsak gamle Svelvik kommune, men vi deltar også inn i felles overordnede kommunale prosjekter og tiltak som for eksempel Fritidskortet for barn og unge. Sentralen har egne vedtekter og eget styre bestående av representant for de frivillige ved sentralen, representant for foreninger i Svelvik, politisk representant (utvalgsleder), representant for administrasjonen og representant for eldrerådet.

3.Vi ønsket deltakelse i prosjektet av flere årsaker. For det første ser vi på det som en fin anledning til å utvide virkeområdet vårt til i større grad å gjelde også de yngre innbyggerne i nærmiljøet vårt. Vi har mange ressurssterke eldre og organisasjoner i nettverket som både vil kunne bidra, men også vokse på prosjektet og som pilotkommune for Fritidskortet for barn og unge tenker vi også at disse to prosjektene vil kunne fungere sammen, styrke hverandre og gi de deltakende familiene gode muligheter for deltakelse på en viktig arena.

4.Arbeidsgruppen er ikke helt klar enda, så den må vi komme tilbake til.


Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler