Sykkelturen 2022 - sykkelturen2022.no

Prosjektperiode: 01.08.2019 - 21.12.2022 // Gjennomføring 21.mai - 15. aug. // Hoved mål: Sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet og oppleve gode relasjoner i hverdagen

Gjennomføringsmål: Sykle fra Nordkapp til Arendalsuka 2022, tilrettelegge for møteplasser langs sykkelruta og motivere det norske folk til ‹‹Mer aktivitet - mer glede›› parallelt med Sykkelturen.

NFS ser Sykkelturen 2022 som et redskap for å løfte aktivitet og frivillig innsats lokal, økt samarbeid i tråd med arbeidsmodellen og å sammen løfte frivilligsentralene som en viktig del av mobilisering av den frivillige kraften i sivilsamfunnet.

For mer informasjon se sykkelturen2022.no

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler