Sykkelturen ‹‹Mer aktivitet - Mer glede››

Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 2022.

Sykkelturen 2022 et av signal arrangementene under Frivillighetensår.

Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Hvert fylke har fått tildelt en uke. Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten.

Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen skal ha fokus på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.

Norges Frivilligsentraler vil oppnå målet ved å invitere til samskaping. Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Nå har vi behov for deg som ønsker å bistå med å initiere, koordinere og legge til rette for aktiviteter og engasjement for sykkelturen.

Les mer om Sykkelturen 2022 på vår nettside


Kontakt informasjon:

Prosjektmedarbeider, Michelle Grunde Heggen, 455 01 325, på mail michelle@norgesfrivilligsentraler.no

Prosjektleder, Jorunn Sagen Olsen, 90877133, på mail jorunn@norgesfrivilligsentraler.no


Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler