Sykling med Motiview

Prosjektperiode: 2021 // Motiview er et motivasjonsverktøy som bidrar til økt fysisk aktivitet for eldre og personer med demens. Motitech har gjennomført et pilotprosjekt med Gulset Nærmiljøsenter, Vestvågøy frivilligsentral, Frivilligsentralene i Arendal og Vågå frivilligsentral.

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt kognitiv-, fysisk og sosial aktivitet basert på minne fremkalling . Ved bruk av video, musikk og lyd, kan brukeren sykle gjennom kjente trakter og i barndommens minner og dele opplevelsen med familie og venner. Ved at flere sitter sammen, deler minner og historier og snakker om hva de ser, synger til musikken fra musikkbiblioteket, oppnår man også en sosial effekt. 

Filmbiblioteket kobles via en PC til en TV eller projektor. Sammen med en medisinsk treningssykkel med hjelpemotor kan de aller fleste ta del av tilbudet til tross for ulike funksjonshinder. 

Konseptet er nevnt som et eksempel på tiltak man kan iverksette i “Leve hele Livet” reformen for å gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap. 

Daglige ledere finner i idebanken mer informasjon om erfaring Motiview hos pilotsentral

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler