TelefonVenn.no

TelefonVenn.no – der du bor er etablert av organisasjonen Der du bor – Telemark som prosjekteier. Telefonvenn.no motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet. For alle som trenger en å snakke med eller vil gi en annen en god samtale på telefon.

TelefonVenn.no er en plattform hvor vi samler alle frivilligsentraler som tilbyr TelefonVenn tjeneste. TelefonVenn aktivitet skal motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet.

I samarbeid med Der du bor – Telemark, Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark og Norges Frivilligsentraler ble det opprettet TelefonVenn.no i begynnelse av Korona pandemi. 

Vi viser til TelefonVenn.no for mer informasjon.


Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler