TelefonVenn.no

TelefonVenn.no er en plattform hvor vi samler alle frivilligsentraler som tilbyr TelefonVenn tjeneste. TelefonVenn aktivitet skal motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet.

I samarbeid med Der du bor – Telemark, Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark og Norges Frivilligsentraler ble det opprettet TelefonVenn.no i begynnelse av Korona pandemi. 

Vi viser til TelefonVenn.no for mer informasjon.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler