Webinar 1: Samtaler i språklæring

Når man lærer et nytt språk er det viktig å delta i samtaler for å utvikle muntlige språkferdigheter. Fokuset bør være på kommunikasjon og forståelse, ikke på å snakke korrekt. Viktige oppgaver for norsktreneren er derfor å lede samtaler, ikke snakke for mye selv, stille spørsmål og bidra til en trygg og god stemning slik at alle har lyst til å delta. Det er fint å ta i bruk flere språk for å lette forståelsen.

Video om kurset:

Opptak fra webinar 22. mars 2022

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening
 https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 


Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler