Webinar 2: Fra ordforråd til meningsutveksling

Deltakernes norskferdigheter og behov påvirker samtalen. Nybegynnere trenger å bygge opp et grunnleggende ordforråd for å kunne kommunisere i hverdagen og mestre sitt nye liv i Norge. Mer erfarne språkbrukere trenger å utvide ordforrådet for å kunne forstå og uttrykke seg på alle livets områder om stadig mer avanserte emner.

Video om kurset:

Opptak fra webinar sendt 28. april 2022

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening
 https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler