Webinar 3: Situasjonstilpasset språk

Det finnes tause normer for hvordan vi uttrykker oss i ulike situasjoner som varierer fra samfunn til samfunn. I Norge går vi ofte rett på sak, mens man innleder med lengre høflighetsfraser andre steder. Ting vi sier hjemme passer det kanskje ikke å si på et offentlig kontor eller foreldremøte. Vi ser på hvordan vi formulerer oss ulikt i ulike situasjoner gjennom rollespill og eksempler. Webinar kommer 20. september

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening
 https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 

Opptak fra webinar:


Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler