Webinar 4: Språklæring med øvelser og spill

Øvelser, leker og spill gjør det lettere og morsommere å lære et nytt språk. Det er fint å gi øvelser i par og i gruppe hvor det er nødvendig å snakke sammen for å løse oppgaven. Det kan være bra å bruke konkrete gjenstander, bilder og korte filmsnutter for å skape forståelse, variasjon og dynamikk. Det er gøy med spill og konkurranser når voksne skal lære et nytt språk.

Webinaret er rettet spesielt mot deg som jobber med innvandrere og språktrening, enten som frivillig eller som lærer.
Hanne Haugli vil blant annet snakke om hvordan varierte øvelser med spill og leker kan gjøre norsktrening morsommere.
For det første blir det mer elevaktiv læring med oppgaver der man må snakke sammen. For det andre er bevegelse, spill og konkurranser bra også når voksne skal lære et nytt språk, og dessuten kan musikk og kreative aktiviteter føre til bedre læring og et bedre læringsmiljø.

Opptak fra webinar:

Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler