Støtteapparat

Nasjonalt støtteapparat sitt fire tverrgående tema for veiledning og støtte er planarbeid, medvirkning, frivillighet og implementering. Hensikten med temaene er å styrke regionalt støtteapparatet som bistå kommunene med å realisere reformen. Veilederen med tema frivillighet er utarbeidet av Nasjonalt støtteapparat i samarbeid med Frivillighet Norge, Verdighetsenteret, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Frivilligsentraler.

Norges Frivillig sentraler har deltatt i arbeidsgruppen som nå har laget dokumentet Tema: Frivillighet. Sammen med det nasjonale støtteapparater og i samarbeid med NFS, Frivillighet Norge, Verdighetsenteret og NFF

Her vil du finne power point presentasjon,  og notat til power point, når den blir offentlig av Helsedirektoratet.

Vi skal også delta i det regionale støtteapparatet i Sør, for å  se hvordan vi kan dele erfaring og kompetanse og bidra som døråpner for hverandre i arbeidet med Leve hele livet. 

Målet er å se hvordan vi kan overføre dette arbeidet til de andre støtteapparatene og Norges Frivilligsentraler sine Fylkeskontakter. 

 Kontaktinformasjon til Fylkeskontakter i Norges Frivilligsentraler i arbeid med Leve hele livet.Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler