Om frivilligsentraler

I følgende dokument er det samlet nyttig informasjon om frivilligsentraler.

Historikk
På 80-tallet kom Norges første NOU om frivillig innsats. Som et resultat av en idedugnad i 1990 ble det i 1991 etablert 91 frivilligsentraler. Pengene på statsbudsjettet skulle være en treårig forsøksordning som regjeringen ville avslutte, men Stortinget holdt sin hånd over ordningen - noe som har gjentatt seg i flere turbulente perioder. 

I 2016 ble statstilskuddet overført fra Kulturdepartementet til Kommunaldepartementet, med mål om at øremerkingen skulle opphøre og tilskuddet bli en del av kommunenes rammetilskudd. Norges Frivilligsentraler kjempet sammen med mange andre mot vedtaket, og i 2020 snudde Stortinget. Frivilligsentralene er nå tilbake hos Kultur- og likestillingsdepartementet, og i 2022 kom ny forskrift for statstilskuddet. NFS har blitt lyttet til i prosessen med utforming av den nye forskriften, og har tro på at ordningen vil fungere godt. 

For mer info om historikk frivilligsentraler se høringsnotat og forskningsrapport fra NORCE, Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene.

Pr dags dato er det 515 frivilligsentraler i hele Norge (og faktisk en i Spania). 97% av disse er medlem i NFS.

Norges Frivilligsentraler 
Norges Frivilligsentraler (NFS) er en landsdekkende interesseorganisasjon og 
ressurssenteret for alle frivilligsentraler. NFS ble opprettet i 2016 og har følgende formål; NFS skal støtte frivilligsentralenes arbeid for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, ved å styrke deres status, særegne rolle og posisjon over hele landet. Mer om NFS kan du lese her. 


Visjon, definisjon og arbeidsmodell

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn er sentralenes og NFS sin visjon, og vårt slagord lyder Møte mellom mennesker.

NFS definerer en frivilligsentral slik:

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune.

Vi har illustrert definisjonen i følgende arbeidsmodell:


NFS har utviklet arbeidsmodellen for å vise at frivilligsentralene er likere enn enkelte tror. Frivilligsentralene skaper et mangfold av møteplasser i samarbeid med andre aktører, basert på hva daglig leder sammen med styret finner ut at de frivillige ønsker å bidra med og hva lokalsamfunnet har behov for.

Vår arbeidsmodell samsvarer med formålet i forskriften for frivilligsentraler:

[...] Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Les mer om forskrift og anbefalinger til drift her

Inspirasjon

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler