Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 407 av 526 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 7585 aktive aktiviteter er nå 5900 (77,8 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1773 30,1 %
En til en hjelp/tjeneste 1097 18,6 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 818 13,9 %
Annet 673 11,4 %
Inkludering/integrering 445 7,5 %
Arrangement 393 6,7 %
Kurs/undervisning 287 4,9 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 262 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 152 2,6 %
Totalt 5900 100 %

Samarbeid

Av 7585 aktive aktiviteter er nå 4943 (65,2 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1918
Lokale lag og foreninger 1477
Offentlig annet 1076
Offentlig helse 927
Annet 471
Nasjonale organisasjoner 315
Næringsliv 269

Nasjonale tiltak

Av 7585 aktive aktiviteter er nå 1260 (16,6 %) påført nasjonalt tiltak. Klikk på tiltaket for å se hvilke sentraler som er med.

Tiltak Antall Sentr.
Norsktrening/språkkafé e.l. 217 149
Aktivitetsvenn (demens) 97 71
Natt/dagravn 89 79
Selvhjelp grupper 87 44
Ferieaktiviteter for barn og unge 79 54
Seniornett 77 62
BUA 70 60
TelefonVenn 64 63
Spis med meg 64 37
Lyttevenn 56 48
TV-aksjonen 48 46
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 42 34
Kompis 39 25
Sykling uten alder 35 34
Koronarelatert virksomhet 35 23
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 30 27
Matsentraler 30 27
Frivillighetens dag 22 18
Sjakk & samfunn 21 21
Ryddeaksjon/dag 20 20
Frivilligbørs 17 12
Frivillighetens år 11 10
Motiview 5 4
Sykkelturen 2022 (parallelt) 5 5
Totalt 1260

Alder

Av 7585 aktive aktiviteter er nå 808 (10,7 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 6777
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 270
Førskolebarn (2-5 år) 260
Barn (6-12 år) 359
Ungdom (13-17 år) 410
Unge voksne (18-29 år) 457
Voksne (30-44 år) 268
Voksne (45-66 år) 353
Voksne (67-79 år) 272
Eldre (80+ år) 236

Kategorier med aktiviteter

Av 7585 aktive aktiviteter er nå 5900 (77,8 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler