Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 376 av 501 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 6879 aktive aktiviteter er nå 5487 (79,8 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1586 28,9 %
En til en hjelp/tjeneste 1060 19,3 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 754 13,7 %
Annet 633 11,5 %
Inkludering/integrering 406 7,4 %
Arrangement 368 6,7 %
Kurs/undervisning 289 5,3 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 249 4,5 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 142 2,6 %
Totalt 5487 100 %

Samarbeid

Av 6879 aktive aktiviteter er nå 4632 (67,3 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1824
Lokale lag og foreninger 1338
Offentlig annet 1025
Offentlig helse 878
Annet 414
Nasjonale organisasjoner 300
Næringsliv 232

Nasjonale tiltak

Av 6879 aktive aktiviteter er nå 1114 (16,2 %) påført nasjonalt tiltak. Klikk på tiltaket for å se hvilke sentraler som er med.

Tiltak Antall Sentr.
Norsktrening/språkkafé e.l. 173 130
Natt/dagravn 84 73
Aktivitetsvenn (demens) 82 59
Selvhjelp grupper 80 41
TelefonVenn 78 76
Ferieaktiviteter for barn og unge 71 48
Spis med meg 55 32
Seniornett 54 42
BUA 53 48
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 52 42
Lyttevenn 48 40
Koronarelatert virksomhet 41 24
TV-aksjonen 38 37
Sykling uten alder 35 32
Kompis 29 18
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 27 25
Frivillighetens dag 23 19
Ryddeaksjon/dag 21 21
Sjakk & samfunn 20 19
Matsentraler 19 17
Frivillighetens år 14 12
Frivilligbørs 7 4
Motiview 5 4
Sykkelturen 2022 (parallelt) 5 5
Totalt 1114

Alder

Av 6879 aktive aktiviteter er nå 744 (10,8 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 6135
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 251
Førskolebarn (2-5 år) 240
Barn (6-12 år) 333
Ungdom (13-17 år) 372
Unge voksne (18-29 år) 417
Voksne (30-44 år) 251
Voksne (45-66 år) 336
Voksne (67-79 år) 257
Eldre (80+ år) 220

Kategorier med aktiviteter

Av 6879 aktive aktiviteter er nå 5487 (79,8 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler