Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 369 av 489 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 6715 aktive aktiviteter er nå 5442 (81,0 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1563 28,7 %
En til en hjelp/tjeneste 1067 19,6 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 747 13,7 %
Annet 630 11,6 %
Inkludering/integrering 396 7,3 %
Arrangement 364 6,7 %
Kurs/undervisning 289 5,3 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 248 4,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 138 2,5 %
Totalt 5442 100 %

Samarbeid

Av 6715 aktive aktiviteter er nå 4614 (68,7 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1813
Lokale lag og foreninger 1330
Offentlig annet 1016
Offentlig helse 871
Annet 422
Nasjonale organisasjoner 297
Næringsliv 229

Nasjonale tiltak

Av 6715 aktive aktiviteter er nå 1094 (16,3 %) påført nasjonalt tiltak. Klikk på tiltaket for å se hvilke sentraler som er med.

Tiltak Antall Sentr.
Norsktrening/språkkafé e.l. 166 125
Natt/dagravn 83 72
Aktivitetsvenn (demens) 82 59
Selvhjelp grupper 79 40
TelefonVenn 78 76
Ferieaktiviteter for barn og unge 62 43
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 61 48
Seniornett 56 41
Spis med meg 51 30
BUA 50 47
Lyttevenn 48 40
Koronarelatert virksomhet 43 25
TV-aksjonen 36 35
Sykling uten alder 32 30
Kompis 29 18
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 27 25
Sjakk & samfunn 22 21
Frivillighetens dag 22 18
Ryddeaksjon/dag 20 20
Matsentraler 18 16
Frivillighetens år 14 12
Sykkelturen 2022 (parallelt) 6 6
Frivilligbørs 5 4
Motiview 4 3
Totalt 1094

Alder

Av 6715 aktive aktiviteter er nå 711 (10,6 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 6004
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 240
Førskolebarn (2-5 år) 229
Barn (6-12 år) 315
Ungdom (13-17 år) 354
Unge voksne (18-29 år) 397
Voksne (30-44 år) 242
Voksne (45-66 år) 323
Voksne (67-79 år) 245
Eldre (80+ år) 210

Kategorier med aktiviteter

Av 6715 aktive aktiviteter er nå 5442 (81,0 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler