Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 367 av 483 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 6425 aktive aktiviteter er nå 5256 (81,8 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1497 28,5 %
En til en hjelp/tjeneste 1059 20,1 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 728 13,9 %
Annet 604 11,5 %
Inkludering/integrering 371 7,1 %
Arrangement 360 6,8 %
Kurs/undervisning 283 5,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 230 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 124 2,4 %
Totalt 5256 100 %

Samarbeid

Av 6425 aktive aktiviteter er nå 4446 (69,2 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1738
Lokale lag og foreninger 1291
Offentlig annet 1018
Offentlig helse 872
Annet 403
Nasjonale organisasjoner 281
Næringsliv 235

Nasjonale tiltak

Av 6425 aktive aktiviteter er nå 1055 (16,4 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Norsktrening/språkkafé e.l. 146 13,8 %
TelefonVenn 87 8,2 %
Natt/dagravn 82 7,8 %
Aktivitetsvenn (demens) 78 7,4 %
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 73 6,9 %
Selvhjelp grupper 71 6,7 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 57 5,4 %
Seniornett 51 4,8 %
Koronarelatert virksomhet 50 4,7 %
Lyttevenn 47 4,5 %
BUA 43 4,1 %
Spis med meg 43 4,1 %
TV-aksjonen 36 3,4 %
Sykling uten alder 32 3,0 %
Kompis 26 2,5 %
Sjakk & samfunn 24 2,3 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 24 2,3 %
Frivillighetens dag 21 2,0 %
Ryddeaksjon/dag 20 1,9 %
Frivillighetens år 16 1,5 %
Matsentraler 11 1,0 %
Sykkelturen 2022 (parallelt) 10 0,9 %
Motiview 4 0,4 %
Frivilligbørs 3 0,3 %
Totalt 1055 100 %

Alder

Av 6425 aktive aktiviteter er nå 670 (10,4 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 5755
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 236
Førskolebarn (2-5 år) 224
Barn (6-12 år) 303
Ungdom (13-17 år) 345
Unge voksne (18-29 år) 376
Voksne (30-44 år) 237
Voksne (45-66 år) 313
Voksne (67-79 år) 240
Eldre (80+ år) 206

Kategorier med aktiviteter

Av 6425 aktive aktiviteter er nå 5256 (81,8 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler