Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 368 av 488 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 6547 aktive aktiviteter er nå 5347 (81,7 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1534 28,7 %
En til en hjelp/tjeneste 1067 20,0 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 736 13,8 %
Annet 615 11,5 %
Inkludering/integrering 387 7,2 %
Arrangement 361 6,8 %
Kurs/undervisning 287 5,4 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 236 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 124 2,3 %
Totalt 5347 100 %

Samarbeid

Av 6547 aktive aktiviteter er nå 4519 (69,0 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1759
Lokale lag og foreninger 1320
Offentlig annet 1026
Offentlig helse 876
Annet 414
Nasjonale organisasjoner 291
Næringsliv 242

Nasjonale tiltak

Av 6547 aktive aktiviteter er nå 1077 (16,5 %) påført nasjonalt tiltak.

Tiltak Antall %
Norsktrening/språkkafé e.l. 156 14,5 %
TelefonVenn 85 7,9 %
Natt/dagravn 81 7,5 %
Aktivitetsvenn (demens) 79 7,3 %
Selvhjelp grupper 74 6,9 %
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 68 6,3 %
Ferieaktiviteter for barn og unge 58 5,4 %
Seniornett 51 4,7 %
Lyttevenn 49 4,5 %
Spis med meg 49 4,5 %
Koronarelatert virksomhet 49 4,5 %
BUA 44 4,1 %
TV-aksjonen 37 3,4 %
Sykling uten alder 32 3,0 %
Kompis 28 2,6 %
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 25 2,3 %
Frivillighetens dag 25 2,3 %
Sjakk & samfunn 22 2,0 %
Ryddeaksjon/dag 19 1,8 %
Frivillighetens år 18 1,7 %
Matsentraler 12 1,1 %
Sykkelturen 2022 (parallelt) 8 0,7 %
Motiview 4 0,4 %
Frivilligbørs 4 0,4 %
Totalt 1077 100 %

Alder

Av 6547 aktive aktiviteter er nå 689 (10,5 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 5858
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 240
Førskolebarn (2-5 år) 229
Barn (6-12 år) 313
Ungdom (13-17 år) 347
Unge voksne (18-29 år) 388
Voksne (30-44 år) 241
Voksne (45-66 år) 320
Voksne (67-79 år) 245
Eldre (80+ år) 210

Kategorier med aktiviteter

Av 6547 aktive aktiviteter er nå 5347 (81,7 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler