Aktiviteten ved sentralene

Innhenting av statistikk er en viktig del av arbeidet til Norges Frivilligsentraler. Det er viktig for oss å kartlegge arbeidet til frivilligsentralene våre, for å vise omfanget og viktigheten av arbeidet de gjør.

Siden 1. november 2018 registrerer Norges Frivilligsentraler nasjonale kategorier på aktiviteter ved den enkelte sentral. 403 av 519 sentraler har registret aktivitet i InVi.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Ta gjerne kontakt med Norges Frivilligsentraler ved behov for mer opplysninger.

Kategorier

Av 7493 aktive aktiviteter er nå 5789 (77,3 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 1735 30,0 %
En til en hjelp/tjeneste 1089 18,8 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 800 13,8 %
Annet 670 11,6 %
Inkludering/integrering 427 7,4 %
Arrangement 380 6,6 %
Kurs/undervisning 283 4,9 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 256 4,4 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 149 2,6 %
Totalt 5789 100 %

Samarbeid

Av 7493 aktive aktiviteter er nå 4848 (64,7 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha samarbeid med flere.

Samarbeid Antall
I egen regi 1891
Lokale lag og foreninger 1445
Offentlig annet 1054
Offentlig helse 915
Annet 454
Nasjonale organisasjoner 308
Næringsliv 255

Nasjonale tiltak

Av 7493 aktive aktiviteter er nå 1238 (16,5 %) påført nasjonalt tiltak. Klikk på tiltaket for å se hvilke sentraler som er med.

Tiltak Antall Sentr.
Norsktrening/språkkafé e.l. 213 148
Aktivitetsvenn (demens) 94 68
Natt/dagravn 90 78
Selvhjelp grupper 90 45
Ferieaktiviteter for barn og unge 73 50
Seniornett 73 58
TelefonVenn 65 64
BUA 65 55
Spis med meg 64 36
Lyttevenn 56 48
TV-aksjonen 49 47
Sykkelturen 2022 (langs ruta) 42 34
Kompis 37 24
Koronarelatert virksomhet 36 23
Sykling uten alder 33 32
Valgfag ‹‹Innsats for andre›› 31 29
Matsentraler 28 25
Sjakk & samfunn 22 21
Frivillighetens dag 21 17
Ryddeaksjon/dag 20 20
Frivilligbørs 15 10
Frivillighetens år 11 10
Motiview 5 4
Sykkelturen 2022 (parallelt) 5 5
Totalt 1238

Alder

Av 7493 aktive aktiviteter er nå 798 (10,6 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 6695
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 268
Førskolebarn (2-5 år) 255
Barn (6-12 år) 358
Ungdom (13-17 år) 402
Unge voksne (18-29 år) 450
Voksne (30-44 år) 266
Voksne (45-66 år) 356
Voksne (67-79 år) 271
Eldre (80+ år) 235

Kategorier med aktiviteter

Av 7493 aktive aktiviteter er nå 5789 (77,3 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler