Velkommen

Du har kommet til portalen til alle landets frivilligsentraler og informasjon om deres interesseorganisasjon, Norges Frivilligsentraler.
Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen rundt om i hele landet.

Landets sentraler

Det er i dag 463 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 354 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.