Velkommen

Du har kommet til portalen til alle landets frivilligsentraler og informasjon om deres interesseorganisasjon, Norges Frivilligsentraler.

Frivilligsentral er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.


Koronavirus og frivillige innsats: Ønsker du å hjelpe?

Landets sentraler

Det er i dag 469 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 309 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.