Velkommen

Du har kommet til portalen til alle landets frivilligsentraler og informasjon om deres interesseorganisasjon, Norges Frivilligsentraler.


Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.


 Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Koronavirus og frivilligsentralene

Landets sentraler

Det er i dag 473 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 313 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.